Kaip sinchronizuoti BSS ERP ir MS Outlook kalendorius?

BSS ERP realizuota sinchronizacijos su MS Outlook funkcija. Sinchronizuoti galite visus kalendoriaus įvykius bei užduotis ir kontaktus.
Pastaba: Sinchronizuoti kalendorius bei kontaktus leidžiama tik tiems naudotojams, kurie naudotojo informacijoje turi nurodytą el. pašto adresą. Jei el. paštas nėra nurodytas, pradėdami sinchronizuoti gausite klaidos pranešimą ir sinchronizacijos negalėsite tęsti.
Pastaba: Jeigu nenaudojate MS Outlook elektroninio pašto, prieš siunčiant veiklą gavėjui įsitikinkite, jog Sistema -> Naudotojų nustatymai arba modulio Administravimas srityje Programos nustatymai nustatėte pašto integracijos tipas į Smtp, taip pat nurodykite Išsiunčiamo el. pašto SMTP serverio vardas, Išsiunčiamo el. pašto SMTP serverio prisijungimo vardas bei Išsiunčiamo el. pašto SMTP serverio slaptažodis.
Norėdami sinchronizuoti kalendoriaus įvykius bei užduotis:
1. Atverkite modulio Planavimas sritį Kalendorius ir paspauskite kalendoriaus įrankių juostoje esantį mygtuką Sinchronizuoti.
2. Atsidariusiame sinchronizacijos lange bus pažymėta, kad sinchronizuojami susitikimai ir užduotys. Nurodykite datą, nuo kurios norite importuoti kalendoriaus įvykius.
Pastaba: Sinchronizaciją galite iškviesti ir pagrindinio meniu esančia komanda Sinchronizacija-> Sinchronizuoti su Outlook.
3. Spauskite mygtuką Sinchronizuoti. Parodomas sinchronizacijos progreso langas.
Pastaba: Jei MS Outlook parodo pranešimą, kuris parodytas 7, pažymėkite varnele žymę Allow Access for ir nustatykite, kiek laiko leisite BSS ERP sinchronizuoti duomenis su MS Outlook.
administravimas4. Jei sinchronizacijos metu nustatyta konfliktų, t.y. skiriasi anksčiau sinchronizuotų įvykių duomenys esantys BSS ERP ir MS Outlook, parodomas sinchronizacijų konflikto langas, kuriame galite pasirinkti, kurią reikšmę pasirinkti kaip teisingą. Spauskite mygtuką Toliau.
Pastaba: Jei sinchronizacijos metu buvo klaidų parodoma klaidų suvestinė. Visą klaidos pranešimą galite peržiūrėti spragtelėję ties jos pavadinimu – parodomas originalus klaidos pranešimas