Kaip dirbti su potencialiais klientais?

Kaip dirbti su potencialiais klientais?

BSS CRM galite registruoti visus potencialius klientus nepainiodami jų su realiais partneriais ar kontaktais. Potencialus klientas – tai asmuo, pvz. įmonės atstovas, su kuriuo gali užsimegzti (bet nebūtinai užsimegs) verslo santykiai. Jei verslo santykiai užsimezga, potencialų klientą galite patvirtinti konvertuodami jį į partnerį, kontaktą, pardavimo galimybę arba bet kurią šių objektų kombinaciją.
Norėdami sukurti potencialų klientą:
Pastaba: Potencialių klientų informaciją galima ir importuoti
1. Atverkite modulio Kontaktai sritį Potencialūs klientai.
2. Atsidariusiame paieškos lange spauskite mygtuką Naujas.
3. Nurodykite potencialų klientą apibūdinančią temą bei kontaktinį asmenį. Užpildykite papildomą informaciją apie potencialų klientą.
Pastaba: Informaciją apie įmonės veiklos rodiklius bei detalesnę kontaktinio asmens informaciją galite nurodyti skilties Informacija lape Detalės.
4. Nurodykite potencialaus kliento adresus: atverkite skiltį Adresai, paspauskite mygtuką Pridėti adresą ir adreso kortelėje suveskite adreso informaciją. Vieną iš visų adresų galite pažymėti kaip pagrindinį. Pagrindinis potencialaus kliento adresas bus matomas informacijos skiltyje.
Pastaba: Jei adresą suvesite skiltyje Informacija, jis automatiškai bus pažymėtas kaip pagrindinis ir matysis skiltyje Adresai.
5. Skiltyje Verslo santykiai galite nurodyti potencialaus kliento išlaidas pas konkurentus:
5.1 Atverkite skiltį Verslo santykiai. Lape Konkurentai paspauskite mygtuką Pridėti.
5.2 Pridėtos eilutės stulpelyje Konkurentas nurodykite konkurentą: paspauskite paieškos mygtuką, esantį laukelio Konkurentas pabaigoje, atsidariusiame paieškos lange susiraskite konkurentą ir pasirinkite jį. Jei duomenys apie reikalingą konkurentą nėra suvesti, paspauskite paieškos lange esantį mygtuką Naujas, atsidariusiame tuščiame lange suveskite konkurento informaciją , išsaugokite ją, uždarykite langą ir pasirinkite sukurtą konkurentą. Priskiriamas sukurtas ar pasirinktas konkurentas, t.y. jo vardas ir pavardė matomi stulpelyje Konkurentas.
5.3 Stulpelyje Produktas galite pasirinkti vieną iš konkurento produktų, stulpelyje Pastaba galite įrašyti trumpą pastabą.
5.4 Laukelyje Suma nurodykite išlaidų pas konkurentą sumą.
6. Jei reikia, veiklų skiltyje galite suplanuoti bendravimo su potencialiu klientu eigą.
7. Išsaugokite duomenis.
Kaip ir visiems kitiems sistemos objektams, potencialiam klientui bet kada galite priskirti pastabas, dokumentus ar veiklas.
Potencialius klientus klasifikuoti galima pagal statusus:
1. sukurtam potencialiam klientui iš karto priskiriamas statusas Naujas;
2. naujo potencialaus kliento statusą galite keisti į Susisiekta (mygtukas Susisiekti) arba patvirtinti kaip tinkamą ar netinkamą (mygtukas Tvirtinti). Jei potencialus klientas buvo patvirtintas kaip tinkamas, jo statusas tampa Patvirtintas. Jei patvirtinama, kad potencialus klientas yra netinkamas, galima rinktis iš kelių statusų, kurie nusako tokio sprendimo priežastį, pvz. nepavyko susisiekti, kontaktas prarastas ir pan.;
3. potencialų klientą, kuris buvo patvirtintas kaip netinkamas, galima pratęsti, t.y. jo statusas vėl nustatomas į Naujas.

Jei potencialus klientas pasitvirtino, t.y. užsimezgė realūs verslo santykiai, jį galite patvirtinti. Norėdami tai padaryti:
1. Modulio Kontaktai skiltyje Potencialūs klientai peržiūros lange susiraskite reikiamą potencialų klientą ir pažymėkite jį.
2. Paspauskite įrankių juostoje esantį mygtuką Tvirtinti. Atidaromas tvirtinimo vedlio langas.
3. Pažymėkite, į kokius objektus norite konvertuoti potencialų klientą (partnerį, kontaktą ar pardavimo galimybę) bei nurodykite, jog norite, kad sukurti įrašai atsidarytų gretimuose languose.
4. Spauskite mygtuką Toliau. Jei nebuvo rasta panašių partnerių ar kontaktų, tvirtinimo vedlio langas uždaromas, potencialaus kliento statusas pakeičiamas į Patvirtintas ir, jei buvo pasirinkta, gretimuose languose atidaromi sukurti įrašai.
Pastaba: Jei potencialiam klientui buvo nurodytas ne tik kontaktinis asmuo, bet ir įmonė, kuriai jis atstovauja, partneris bus sukurtas įmonei, o ne kontaktiniam asmeniui.

Jei potencialus klientas nepasitvirtino, t.y. verslo santykiai neužsimezgė, jį galite patvirtinti kaip netinkamą (vėliau, jei reikės galėsite jį pakartotinai aktyvuoti):
1. Modulio Kontaktai skiltyje Potencialūs klientai peržiūros lange susiraskite reikiamą potencialų klientą  ir pažymėkite jį.
2. Paspauskite įrankių juostoje esantį mygtuką Tvirtinti. Atidaromas tvirtinimo vedlio langas.
3. Pasirinkite, kad norite patvirtinti klientą kaip netinkamą ir iškrentančiame sąraše nurodykite, kokį statusą norite jam suteikti.
4. Spauskite mygtuką Toliau. Tvirtinimo vedlio langas uždaromas, potencialaus kliento statusas pakeičiamas į pasirinktą statusą.
administravimas