Kaip dirbti su pasiūlymais?

Kaip dirbti su pasiūlymais?

BSS CRM pasiūlymai gali būti siejami su pardavimo galimybėmis arba kuriami visiškai nepriklausomai vienas nuo kito. Pasiūlymus galima kategorizuoti pagal statusus:
1. Pasiūlymai su statusu Naujas – tai tokie pasiūlymai, kurie buvo sukurti, tačiau dar nebuvo pasiūlyti klientui;
2. Pasiūlymai su statusu Pasiūlytas – tai tokie pasiūlymai, kurie buvo pasiūlyti klientui, tačiau dar negautas kliento atsakymas;
3. Pasiūlymai su statusu Atšauktas – tai tokie pasiūlymai, kurie buvo atšaukti dar prieš juos pasiūlant klientui;
4. Pasiūlymai su statusu Patvirtintas – tai tokie pasiūlymai, kuriuos klientas priėmė;
5. Pasiūlymai su statusu Atmestas – tai tokie pasiūlymai, kurių klientas nepriėmė.
Norėdami sukurti pasiūlymą:
1. Atverkite modulio Pirkimai ir pardavimai sritį Pasiūlymai.
2. Atsidariusiame pasiūlymų peržiūros lange spauskite mygtuką Naujas.
3. Atsidariusiame pasiūlymo detalių lange galite nurodyti kliento informaciją: paspauskite paieškos mygtuką, esantį laukelio Klientas pabaigoje, atsidariusiame paieškos lange susiraskite partnerį ir pasirinkite jį. Jei duomenys apie reikalingą partnerį nėra suvesti, paspauskite paieškos lange esantį mygtuką Naujas, atsidariusiame tuščiame lange suveskite partnerio informaciją, išsaugokite ją, uždarykite langą ir pasirinkite sukurtą partnerį. Sukurtas ar pasirinktas partneris priskiriamas tiekėjo informacijai, t.y. jo vardas ir pavardė matomi laukelyje Klientas.
Pastaba: Jei pasiūlyme nenurodytas klientas, nurodykite jį, nes be nurodyto kliento negalėsite sugeneruoti pasiūlymo dokumento.
4. Jei reikia, iš sąrašo Kontaktinis asmuo pasirinkite klientą atstovaujantį asmenį. Šiame sąraše matomi visi prie partnerio priskirti kontaktiniai asmenys (jie matomi partnerio lango skiltyje Kontaktai).
5. Į pasiūlymą įkelkite produktus, kuriuos norite parduoti. Į pasiūlymą įtraukti galite:
5.1 Produkto kortelę: paspauskite mygtuką Pridėti prekę ir suraskite reikalingą produkto kortelę. Paieškos lange matomos visos modulyje Produktų katalogas à Produktai sukurtos produktų kortelės. Jei reikiamo produkto neradote, paspauskite paieškos lange esantį mygtuką Naujas, atsidariusiame tuščiame lange suveskite produkto informaciją , išsaugokite ją, uždarykite langą ir pasirinkite sukurtą produktą. Į pasiūlymą įkeliama produkto informacija. Kortelėje nurodyta bazinė kaina priskiriama sąskaitos eilutės laukeliui Bazinė kaina.
5.2 Ranka suvestą informaciją: paspauskite rodyklytę, esančią greta mygtuko Pridėti prekę ir pasirinkite komandą Įvesti ranka. Pridėtoje eilutėje įveskite kodą, pavadinimą, bei kainą;
Pastaba: Beveik visos prekės kainos yra priklausomos viena nuo kitos ir perskaičiuojamos automatiškai. Bazinė kaina – tai produkto vieneto kaina su antkainiu bet be PVM. Savikaina – ši kaina nuo kitų nepriklausoma ir yra rodoma/redaguojama tik informaciniais tikslais. Kaina klientui – tai bazinė vieneto kaina su nuolaida. Suma – tai kaina klientui padauginta iš kiekio. PVM – tai tam prekių kiekiui apskaičiuota PVM suma. Suma su PVM – tai tam prekių kiekiui apskaičiuota suma su PVM. Visos išvardintos sumos išskyrus bazinę kainą bei PVM yra redaguojamos.
6. Jei reikia, nurodykite pasiūlymo galiojimo datą. Praėjus šiai datai pasiūlymo statusas automatiškai keičiamas į Nebegaliojantis.
7. Išsaugokite pasiūlymo informaciją. Pasiūlymas išsaugomas su statusu Naujas.
Norėdami pateikti pasiūlymą klientui:
1. Paspauskite pasiūlymo lange matomą mygtuką Siūlyti ir atsidariusiame vedlyje pasirinkite, ką norite daryti:
1.1 Jei pasirinksite Pasiūlyti, pasiūlymo statusas bus pakeistas į Pasiūlytas, pasiūlymą atsispausdinti galėsite paspaudę mygtuką Spausdinti;
1.2 Jei pasirinksite Peržiūrėti ir pasiūlyti, kitame vedlio žingsnyje pasirinksite pasiūlymo šabloną, pagal kurį bus sugeneruotas ir atidarytas pasiūlymo dokumentas. Peržiūrėkite, jei reikia, atsispausdinkite ir uždarykite dokumentą. Spauskite vedlio mygtuką Toliau. Dokumentų skiltyje rasite sugeneruoto pasiūlymo dokumentą;
1.3 Jei pasirinksite Siųsti el. paštu, kituose vedlio žingsniuose pasirinksite pasiūlymo šabloną, bei nurodysite, kokiu adresu reikia siųsti pasiūlymą. Sugeneruotas dokumentas bus išsiųstas el. paštu, prisegtas prie skilties dokumentų.
Pastaba: Visus prie pasiūlymo sugeneruotus dokumentus rasite ne tik pasiūlymo skiltyje Dokumentai, bet ir modulio Dokumentai srityje Dokumentai.
2.  Pasiūlymas pateikimo vedlys baigiamas, pasiūlymo statusas pakeistas į Pasiūlytas.
Pasiūlytą klientui pasiūlymą galite atitinkamais mygtukais patvirtinti, atmesti arba koreguoti. Patvirtintų arba atmestų pasiūlymų aktyvuoti nebegalima. Koreguojant pasiūlymus sistema įvykdo tokius veiksmus:
1. Senasis pasiūlymas atmetamas;
2. Sukuriamas naujas pasiūlymas su visais senojo pasiūlymo duomenimis;
3. Prie senojo ir naujojo pasiūlymo susijusių pasiūlymų įrašomi abu pasiūlymai. Susiję pasiūlymai matomi pasiūlymo lango skilties Informacija lape Susiję pasiūlymai.
Pastaba: Pasiūlymų paiešką galite atlikti atsižvelgiant arba neatsižvelgiant į susijusius pasiūlymus. Šiai parinkčiai nustatyti pasirinkite tinkamą paieškos kriterijaus Rodyti susijusius reikšmę.
Jei naujas pasiūlymas kuriamas kito pasiūlymo pagrindu (mygtukas Išsaugoti kaip), į naują pasiūlymą perkeliama visa ankstesnio pasiūlymo prekių ir kliento informacija, tačiau naujasis pasiūlymas nėra susiejamas su ankstesniuoju, t.y. jo tarp susijusių pasiūlymų nematysite.
administravimas