Kaip dirbti su pardavimo galimybėmis?

Kaip dirbti su pardavimo galimybėmis?

BSS CRM keletą pasiūlymų galite sugrupuoti viena pardavimo galimybe. Toks pasiūlymų grupavimas padeda geriau analizuoti pardavimus, bei sekti, kiek reikėjo laiko bei sąnaudų, kad pardavimo galimybė būtų realizuota arba atmesta.
Pardavimo galimybės labai glaudžiai susijusios su pasiūlymais (modulio Pirkimai ir Pardavimai sritis Pasiūlymai), t.y. jų statusų kaita priklauso nuo pasiūlymų statusų kaitos. Vienu metu vykdoma pardavimo galimybė gali turėti tik vieną aktyvų pasiūlymą (su statusu Naujas arba Pasiūlytas). Pardavimo galimybė automatiškai suspenduojama, kai visi pasiūlymai yra neaktyvūs (su statusais Atmestas, Atšauktas, Nebegaliojantis). Pardavimo galimybė laikoma realizuota, jei bent vienas jos pasiūlymas įgyja statusą Patvirtintas.
Norėdami sukurti pardavimo galimybę:
1. Atverkite modulio Kontaktai sritį Pardavimo galimybės.
2. Atsidariusiame paieškos lange spauskite mygtuką Naujas.
3. Nurodykite pardavimo galimybės temą.
4. Jei reikia, nurodykite klientą: paspauskite paieškos mygtuką, esantį laukelio Partneris pabaigoje, atsidariusiame paieškos lange susiraskite partnerį ir pasirinkite jį. Jei duomenys apie reikalingą partnerį nėra suvesti, paspauskite paieškos lange esantį mygtuką Naujas, atsidariusiame tuščiame lange suveskite partnerio informaciją, išsaugokite ją, uždarykite langą ir pasirinkite sukurtą partnerį. Sukurtas ar pasirinktas partneris priskiriamas tiekėjo informacijai, t.y. jo vardas ir pavardė matomi laukelyje Partneris.
5. Jei reikia, iš sąrašo Kontaktinis asmuo pasirinkite klientą atstovaujantį asmenį. Šiame sąraše matomi visi prie partnerio priskirti kontaktiniai asmenys (jie matomi partnerio lango skiltyje Kontaktai).
6. Užpildykite reikiamą papildomą informaciją.
7. Jei reikia, prie pardavimo galimybės nurodykite pastabas, prisekite dokumentus ar sukurkite veiklas.
Pastaba: Pasiūlymai kuriami tik per pardavimo galimybei priklausančias veiksmų sekas. Tiesiogiai iš skilties Pardavimai pasiūlymai nėra kuriami. Taip pat pasiūlymo sukurto iš modulio Pardavimai srities Pasiūlymai negalima susieti su pardavimo galimybėmis.
8. Išsaugokite duomenis. Sukuriama pardavimo galimybė, kurios statusas – Naujas.
Norėdami pradėti dirbti su pardavimo galimybe, turite ją aktyvuoti, t.y. sukurti pirmąjį pardavimo pasiūlymą:
1. Jei reikia, pardavimo galimybių peržiūros lange susiraskite reikiamą pardavimo galimybę. Pažymėkite ją ir spauskite mygtuką Ruošti pasiūlymą (tas pats mygtukas matomas ir pardavimo galimybės detalių lange). Atidaromas pasiūlymo kūrimo langas su pardavimo galimybėje nurodyta kliento informacija.
Pastaba: Jei pasiūlyme nenurodytas klientas, nurodykite jį, nes be nurodyto kliento negalėsite sugeneruoti pasiūlymo dokumento.
2. Į pasiūlymą įkelkite produktus, kuriuos norite parduoti. Į pasiūlymą įtraukti galite:
2.1 produkto kortelę: paspauskite mygtuką Pridėti prekę ir suraskite reikalingą produkto kortelę. Paieškos lange matomos visos modulyje Produktų katalogas à Produktai sukurtos produktų kortelės. Jei reikiamo produkto neradote, paspauskite paieškos lange esantį mygtuką Naujas, atsidariusiame tuščiame lange suveskite produkto informaciją, išsaugokite ją, uždarykite langą ir pasirinkite sukurtą produktą. Į pasiūlymą įkeliama produkto informacija. Kortelėje nurodyta bazinė kaina priskiriama sąskaitos eilutės laukeliui Bazinė kaina.
2.2 ranka suvestą informaciją: paspauskite rodyklytę, esančią greta mygtuko Pridėti prekę ir pasirinkite komandą Įvesti ranka. Pridėtoje eilutėje įveskite kodą, pavadinimą, bei kainą;
Pastaba: Beveik visos prekės kainos yra priklausomos viena nuo kitos ir perskaičiuojamos automatiškai. Bazinė kaina – tai produkto vieneto kaina su antkainiu bet be PVM. Savikaina – ši kaina nuo kitų nepriklausoma ir yra rodoma/redaguojama tik informaciniais tikslais. Kaina klientui – tai bazinė vieneto kaina su nuolaida. Suma – tai kaina klientui padauginta iš kiekio. PVM – tai tam prekių kiekiui apskaičiuota PVM suma. Suma su PVM – tai tam prekių kiekiui apskaičiuota suma su PVM. Visos išvardintos sumos išskyrus bazinę kainą bei PVM yra redaguojamos.
3. Jei reikia, nurodykite pasiūlymo galiojimo datą. Praėjus šiai datai pasiūlymo statusas automatiškai keičiamas į Nebegaliojantis.
4. Išsaugokite pasiūlymo informaciją. Pasiūlymas išsaugomas su statusu Naujas, o pardavimo galimybė įgyja statusą Vykdoma.
5. Pateikite pasiūlymą klientui: paspauskite pasiūlymo lange matomą mygtuką Siūlyti ir atsidariusiame vedlyje pasirinkite, ką norite daryti:
5.1 Jei pasirinksite Pasiūlyti, pasiūlymo statusas bus pakeistas į Pasiūlytas, pasiūlymą atsispausdinti galėsite paspaudę mygtuką Spausdinti.
5.2 Jei pasirinksite Peržiūrėti ir pasiūlyti, kitame vedlio žingsnyje pasirinksite pasiūlymo šabloną, pagal kurį bus sugeneruotas ir atidarytas pasiūlymo dokumentas. Peržiūrėkite, jei reikia, atsispausdinkite ir uždarykite dokumentą. Spauskite vedlio mygtuką Toliau. Dokumentų skiltyje rasite sugeneruoto pasiūlymo dokumentą bei pasiūlymo statusas bus pakeistas į Pasiūlytas.
5.2 Jei pasirinksite Siųsti el. paštu, kituose vedlio žingsniuose pasirinksite pasiūlymo šabloną, bei nurodysite, kokiu adresu reikia siųsti pasiūlymą. Sugeneruotas dokumentas bus išsiųstas el. paštu, prisegtas prie skilties dokumentų, pasiūlymo statusas bus pakeistas į Pasiūlytas.
6. Jei spausite atsiradusį mygtuką Patvirtinti su sąskaita arba sutartimi turėsite pasirinkti ar norite patvirtinti su sąskaita ar su sutartimi. Užpildžius reikiamus laukus spausti tęsti veiksmų seką. Pasiūlymo statusas bus pakeistas į
Pastaba: Visus prie pasiūlymo sugeneruotus dokumentus rasite ne tik Pirkimų ir pardavimų srityje Pasiūlymai, bet ir modulio Dokumentai srityje Dokumentai.
7. Uždarykite pasiūlymo langą. Sukurtas pasiūlymas matomas pardavimo galimybės skiltyje Pardavimai.
Po aktyvavimo pardavimo galimybės statusų kaita priklauso nuo pasiūlymo. Jei nelieka nei vieno aktyvaus pasiūlymo (visi atmesti arba nebegaliojantys), pardavimo galimybės statusas keičiamas į Suspenduota. Tokią pardavimo galimybę galima pratęsti, t.y. jos statusą atstatyti į Naujas. Norėdami tai padaryti:
1. Jei reikia, pardavimo galimybių peržiūros lange susiraskite reikiamą pardavimo galimybę.
2. Pažymėkite ją ir spauskite mygtuką Pratęsti (tas pats mygtukas matomas ir pardavimo galimybės detalių lange). Pardavimo galimybės statusas keičiamas į Naujas. Aktyvuojamas mygtukas Siūlyti, kuriuo galite sukurti naują pasiūlymą.
administravimas