Kaip dirbti su laikmačiais?

Norint pradėti naudotis laikmačiais reikia paspausti meniu punktą Rodymas -> Laikmačiai. Taip pat atverti laikmačių skydelį galima paspaudus ikoną administravimas, esančią programos lango apatinėje informacijos juostoje. Laikmatis bus paleistas ir laikas bus pradėtas skaičiuoti, kai bus atidaryta, pradėta kurti veikla ar dokumentas. Jei norima nustatyti kitaip, reikia koreguoti laikmačio konfigūraciją.
Pastaba: Laikmačio paleidimą rasite modulio Kontaktai srityje Pradinis puslapis, modulio Planavimas srityje Veiklos, modulio Dokumentai srityje
Šiuo metu veikiančius ar pristabdytus laikmačius galima stebėti laikmačio skydelyje. Jei laikmatis yra pristabdytas jį galima pratęsti paspaudus mygtuką administravimas, taip pat nenorint skaičiuoti laiko spausti mygtuką administravimas, ar ją kuriam laikui pristabdyti, spustelėjus mygtuką administravimas.
Pastaba: Atsitikus nenumatytiems atvejams laikmačiai bus išsaugoti.

Kaip konfigūruoti laikmačius?

Norint pradėti konfigūruoti reikia laikmačio skydelyje paspausti mygtuką Konfigūruoti. Konfigūracijos lange skiltyje Pagrindiniai, suvedamos pageidaujamos reikšmės, kurios yra bendros sritims Veiklos ir Dokumentai.
Pagrindiniai pasirenkami bendri konfigūracijos laukeliai:
1. Užklausos naudotojui intervalas – galima nurodyti laiką, kiek užklausa naudotojui bus aktyvi, prieš pasirenkant konkretų veiksmą.
2. Informuoti apie veikiančius laikmačius – pažymėjus šią žymę, atėjus nustatytam laikui, gausite užklausimą apie tai, ar norite pristabdyti laikmačius, priklausomai nuo to ką pasirinksite, bus laikmačiai pristabdyti arba ne. Ši opcija skirta informuoti apie pristabdytus laikmačius, jei žymė nebus pasirinkta, tokios informacijos negausite.
3. Informavimo intervalas – įvedamas laikas, po kurio gausite pranešimą, ar nori pristabdyti veikiančius laikmačius.
4. Periodas laikmačio sustabdymui – įvedamas laikas, po kurio bus sustabdyti veikiantys laikmačiai.
Konfigūracijos lange skiltyse Veiklos ir Dokumentai suvedamos pageidaujamos reikšmės, kurios yra skirtos šioms sritims.
Galimi pasirenkami tokie konfigūracijos laukeliai:
1. Iš sąrašo Atidarant dokumentą galima pasirinkti: Paleisti naują laikmatį, Sulieti su esamu laikmačiu, Nieko nedaryti, Užklausa naudotojui. Jeigu bus pasirinkta Užklausa naudotojui iš sąrašo Neatsakius galima pasirinkti: Paleisti naują laikmatį, Sulieti su esamu laikmačiu, Nieko nedaryti.
2. Iš sąrašo Uždarant dokumentą galima pasirinkti: Tęsti, Pristabdyti laikmatį, Sukurti laiko kortelę, Užklausa naudotojui. Jeigu bus pasirinkta Užklausa naudotojui iš sąrašo Neatsakius galima pasirinkti: Tęsti, Pristabdyti laikmatį, Nieko nedaryti.

Kaip užregistruoti laikmačio suskaičiuotą laiką?

Laikmačio skydelyje skaičiuotą laiką galima susivesti į laiko korteles. Tai yra atliekama pažymėjus žymę prie administravimas konkretaus laikmačio. Taip pat galima pažymėti kelis laikmačius ir jiems kurti bendrą laiko kortelę. Pažymėjus pageidaujamus laikmačius spauskite mygtuką Kurti laiko kortelę. Laiko kortelėje bus automatiškai užpildyta informacija.
Pastaba: Taip pat laiką galima susivesti kuriant laiko kortelę modulio Kontaktai srityje Pradinis puslapis, modulio Planavimas srityse Veiklos ir Laiko kortelės (žr. skyrių “ Kaip užregistruoti prie veiklos praleistas valandas?”)