6. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo trukmės ir likusios nusidėvėjimo trukmės keitimas

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo trukmės ir likusios nusidėvėjimo trukmės keitimas. Būna atvejų, kad reikia pakeisti kortelėje nurodytą Ilgalaikio turto nusidėvėjimo normą arba pakeisti Likusią nusidėvėjimo trukmės normą. Pakeitus vieną arba kitą trukmę jau patvirtintos nusidėvėjimo skaičiavimo operacijos nėra perskaičiuojamos. Ilgalaikio turto kortelėje pagal pakeistus duomenis pakoreguojami Ilgalaikio turto nusidėvėjimo planai sekantiems nusidėvėjimo skaičiavimo periodams. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo trukmės keitimas registruojamas modulyje – Ilgalaikis turtas-> Ilgalaikis turtas.
1. Pirmiausia stabdykite nusidėvėjimą kortelėje paspaudę mygtuką [Stabdyti nusidėvėjimą].
Screenshot_1
2. Sekančioje lentelėje nurodykite nusidėvėjimo stabdymo datą. Nusidėvėjimo stabdymo data turi būti tokia pat kaip paskutinio kortelėje paskaičiuoto nusidėvėjimo data. Būtent šiai datai ir bus atliktas likusios nusidėvėjimo trukmės ar nusidėvėjimo trukmės keitimas ir nuo šios datos bus perskaičiuojami nusidėvėjimo planai.
Screenshot_2
3.Atverkite Ilgalaikio turto kortelėje skiltį Operacijos ir paspauskite mygtuką [Likusios nusidėvėjimo trukmės keitimas]. (jei jo nematyti - išskleiskite varnelę, kur talpinamos ekrane netilpusios komandos)
Screenshot_3
4. Sistemos pateikiamoje lentelėje nurodykite:
Operacijos data - nusidėvėjimo trukmės keitimo data (teisingiausia bus jei ji bus tokia pat kaip ir nusidėvėjimo stabdymo data)
Nauja likusi nusidėvėjimo trukmė - nurodoma nauja dar nenudėvėta turto trukmė t.y. kiek dar liko dėvėti turtą mėnesiais
Nauja nusidėvėjimo trukmė - nurodoma nauja visa nusidėvėjimo trukmė mėnesiais
Galima koreguoti ir vieną arba kitą trukmę, priklausomai nuo to, kuri keitėsi, tačiau abu laukai privalo būti užpildyti.
Užpildę informaciją spauskite [Gerai].
Screenshot_4
5. Atnaujinkite kortelės duomenis paspaudę viršuje mygtuką [Atnaujinti].
Screenshot_5
6. Matysite atliktus atliktus keitimus ilgalaikio turto kortelėje.
Screenshot_6
7. Nepamirškite Aktyvuoti nusidėvėjimą paspaudę [Aktyvuoti nusidėvėjimą].
Screenshot_7
8. Nurodykite Nusidėvėjimo aktyvavimo datą - tokią pačią kaip ir stabdant nusidėvėjimą ir spauskite [Toliau].
Screenshot_8
9. Skiltyje Nusidėvėjimo planai matysite, kad buvo sukurti nauji nusidėvėjimo planai nuo tos datos, kada nusidėvėjimo trukmė buvo pakeista. Ankstesni nusidėvėjimo paskaičiavimai išliks nepakitę
Screenshot_10