9. Kitos ilgalaikio turto operacijos

Kitos ilgalaikio turto operacijos. Žemiau pateikiame aprašymus apie tai, kaip atlikti kitas su turtu susijusias operacijas. Visos aptartos kuriamos Ilgalaikio turto kortelėje sukūrus naują operaciją ir pasirinkus operacijoje Operacijos tipą iš sąrašo.

1. Ilgalaikio turto vertės keitimas. Būna atvejų, kai reikia padidinti arba sumažinti turto įsigijimo vertę (svarbu - nemaišykite su perkainojimu, kur turto perkainojimas turi atsispindėti turto kortelės istorijoje, pvz.: žemės perkainojimas ir pan.). Prieš atlikdami vertės keitimo operaciją sustabdykite nusidėvėjimą kortelės viršuje papsaudę [Stabdyti nusidėvėjimą].
1.1. Sukurtoje naujoje Ilgalaikio turto operacijoje nurodoma:
Operacijos tipas - Vertės didinimas (jei vertę reikia padidinti) arba Vertės mažinimas (kai vertę reikia sumažinti)
Data - nurodoma operacijos data (negali būti mažesnė nei nusidėvėjimo stabdymo data)
Pastaba - pagal poreikį
Užpildžius informaciją operacija išsaugoma.
Screenshot_11
1.2. Pereikite į operacijos skiltį Detalės ir paspaudę varnelę kaip parodyta paveiksle iš sąrašo pasirinkite:
Jei didinate vertę panaudoję sandėlyje esančias atsargas - pasirinkite pridėti iš likučių (tada Jums bus atvertas likučių sąrašas ir galėsite pasirinkti reikiamas atsargas).
Jei yra pirkimo sąskaita, kurioje užregistruotos sąnaudos vertės didinimui - tuomet iš sąrašo rinkitės Pridėti paslaugos eilutę (bus atvertas sąskaitų sąrašasir beliks pasirinkti reikiamas sąskaitas).
Jei nėra nei atsargų sandėlyje, nei pirkimo - rinkitės Pridėti sumą. Ir atsiradusioje eilutėje įrašykite sumą, skiltyje Suma, kokia sumai didinama vertė (ar mažinama).
Screenshot_12
1.3. Pridėję reikiamus duomenis išsaugokite operaciją ir spauskite viršuje esantį mygtuką [Patviritnti vertės didinimą] ([Patviritnti vertės mažinimą], priklausomai nuo to, kokią operaciją atliekate).
Screenshot_13
1.4. Sistemoje bus atveriamas sugrupuotas korespondencijų langas. Jei korespondencijos Jums tinkamos – spauskite [Toliau] ir vertės mažinimo/didinimo operacija bus užregistruota sėkmingai. Jei yra poreikis pakoreguoti korespondenciją: tuomet korespondencijų lange nuimkite varnelę ties reikšme Sugrupuoti pagal DK sąskaitas. Operacijos detalės bus išskleistos smulkiausiu lygiu, o stulpelio Sąskaitos numeris eilutėse galėsite iš sąrašo pasirinkti reikiamą sąskaitų plano sąskaitą. Tai padarysite iš nurodyto stulpelio pašalinę esamą sąskaitų plano sąskaitą ir įvedę trumpą reikiamos sąskaitų plano sąskaitos fragmentą ir pažymėję pele Sąskaitos pavadinimas stulpelį. Taip bus atvertas sąskaitų plano sąrašas, kuriame lengvai rasite reikiamą sąskaitą. Jei žinote tikslų reikiamos sąskaitos numerį – tiesiog įrašykite jį į atitinkamą sąskaitos numerio eilutę. Atlikę reikiamus pakeitimus – patvirtinkite operaciją paspaudę mygtuką [Toliau].
1.5. Atnaujinkite Ilgalaikio turto kortelės informaciją paspaudę viršuje esantį mygtuką [Atnaujinti]. Matysite, kad pasikeitė pagrindinėje informacijoje buvusi Įsigijimo vertė.
Screenshot_14
1.6. Aktyvuokite nusidėvėjimą paspaudę viršuje esantį mygtuką [Aktyvuoti nusidėvėjimą], kad persiskaičiuotų nusidėvėjimo planai įvertinant pasikeitusią įsigijimo vertę (atitinkamai ir likutinę turto vertę). Nusidėvėjimas aktyvuojamas tai pačiai datai kaip kad ir buvo stabdomas.

2. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo koregavimas. Būna atvejų, kai reikia koreguoti jau sukauptą nusidėvėjimą (įsivėlė klaida ar reikia koreguoti priskaitytą nusidėvėjimą, nes buvo neteisingai nurodyta turto nusidėvėjimo norma mėmesiai ir panašiai). Prieš atlikdami nusidėvėjimo koregavimo operaciją sustabdykite nusidėvėjimą kortelės viršuje papsaudę [Stabdyti nusidėvėjimą].
2.1. Sukurtoje naujoje Ilgalaikio turto operacijoje nurodoma:
Operacijos tipas - Ilgalaikio turto įsigijimo nusidėvėjimo koregavimas
Data - nurodoma operacijos data (negali būti mažesnė nei nusidėvėjimo stabdymo data)
Pastaba - pagal poreikį
Užpildžius informaciją operacija išsaugoma.
Screenshot_15
2.2. Pereikite į operacijos skiltį detalės ir paspaudę varnelę kaip parodyta paveiksle iš sąrašo pasirinkite Pridėti sumą
Screenshot_16
2.3. Atsiradusioje naujoje eilutėje, stulpelyje Suma, nurodykite nusidėvėjimo koregavimo sumą. Jei nusidėvėjimas mažinamas suma nurodoma su "-" ženklu. Išsaugokite operaciją ir spauskite [Patvirtinti nusidėvėjimo koregavimą].
Screenshot_17
2.4. Sistemoje bus atveriamas sugrupuotas korespondencijų langas. Jei korespondencijos Jums tinkamos – spauskite [Toliau] ir nusidėvėjimo koregavimo operacija bus užregistruota sėkmingai. Jei yra poreikis pakoreguoti korespondenciją atlikite kaip tai aprašyta 1.4. punkte.
2.5. Atnaujinkite Ilgalaikio turto kortelės informaciją paspaudę viršuje esantį mygtuką [Atnaujinti]. Matysite, kad pasikeitė pagrindinėje informacijoje buvusi sukaupto nusidėvėjimo suma bei persiskaičiavo likutinė vertė.
Screenshot_18
2.6. Nepamirškite Aktyvuoti nusidėvėjimą paspaudę viršuje esantį mygtuką [Aktyvuoti nusidėvėjimą], kad persiskaičiuotų nusidėvėjimo planai įvertinant pasikeitusią likutinę turto vertę. Nusidėvėjimas aktyvuojamas tai pačiai datai kaip kad ir buvo stabdomas.

3. Ilgalaikio turto likvidacinės vertės keitimas. Būna atvejų, kad keičiant apskaitos politiką pakeičiama nustatyta likvidacinę turto vertė. Tokiu atveu likvidacinė vertė turi būti pakeista ir ilgalaikio turto kortelėje. Prieš atlikdami likvidacinės vertėskeitimo operaciją sustabdykite nusidėvėjimą kortelės viršuje papsaudę [Stabdyti nusidėvėjimą].
3.1. Sukurtoje naujoje Ilgalaikio turto operacijoje nurodoma:
Operacijos tipas - Ilgalaikio turto likvidacinės vertės keitimas
Data - nurodoma operacijos data (negali būti mažesnė nei nusidėvėjimo stabdymo data)
Pastaba - pagal poreikį
Užpildžius informaciją operacija išsaugoma.
Screenshot_19
3.2. Pereikite į operacijos skiltį detalės ir paspaudę mygtuką [Pridėti sumą] atsiradusioje eilutėje stulpelyje Suma nurodykite nauja likvidacinę vertę.
Screenshot_20
3.3. Patvirtinkite operaciją viršuje esančiu mygtuku [Patvirtinti likvidacinės vertės keitimo operaciją]
3.4. Atnaujinkite Ilgalaikio turto kortelės informaciją paspaudę viršuje esantį mygtuką [Atnaujinti]. Matysite, kad pasikeitė pagrindinėje informacijoje buvusi likvidacinė vertė į naująją bei persiskaičiavo likutinė vertė.
Screenshot_21
3.5. Nepamirškite Aktyvuoti nusidėvėjimą paspaudę viršuje esantį mygtuką [Aktyvuoti nusidėvėjimą], kad persiskaičiuotų nusidėvėjimo planai įvertinant pasikeitusią likutinę turto vertę. Nusidėvėjimas aktyvuojamas tai pačiai datai kaip kad ir buvo stabdomas.

4. Ilgalaikio turto perkainojimas. Jei Ilgalaikis turtas buvo perkainotas ir turi būtik skaičiuojamas perkainavimo nusidėvėjimas - tokiu atveju Ilgalaikio turto kortelėje atliekama Perkainojimo operacija. Prieš atlikdami turto perkainojimo operaciją sustabdykite nusidėvėjimą kortelės viršuje papsaudę [Stabdyti nusidėvėjimą].
4.1. Sukurtoje naujoje Ilgalaikio turto operacijoje nurodoma:
Operacijos tipas - Ilgalaikio turto perkainojimas
Data - nurodoma operacijos data (negali būti mažesnė nei nusidėvėjimo stabdymo data)
Pastaba - pagal poreikį
Užpildžius informaciją operacija išsaugoma.
Screenshot_22
4.2. Pereikite į operacijos skiltį detalės ir paspaudę [Pridėti sumą] atsiradusioje eilutėje stulpelyje Suma nurodykite perkainavimo sumą (jei perkainojant vertė mažės - sumą nurodykite su "-" ženklu). Išsaugokite ir patvirtinkite operaciją pasirinkę viršuje esantį mygtuką [Patvirtinti].
Screenshot_23
4.3. Sistemoje bus atveriamas sugrupuotas korespondencijų langas. Jei korespondencijos Jums tinkamos – spauskite [Toliau] ir perkainojimo operacija bus užregistruota sėkmingai. Jei yra poreikis pakoreguoti korespondencijąatlikite kaip tai aprašyta 1.4. punkte.
4.4. Atnaujinkite Ilgalaikio turto kortelės informaciją paspaudę viršuje esantį mygtuką [Atnaujinti]. Matysite, kad pasikeitė pagrindinėje informacijoje buvusi informacija.
Screenshot_24
4.5. Nepamirškite Aktyvuoti nusidėvėjimą paspaudę viršuje esantį mygtuką [Aktyvuoti nusidėvėjimą], kad persiskaičiuotų nusidėvėjimo planai įvertinant pasikeitimus bei būtų sukurti perkainojimo nusidėvėjimo planai. Nusidėvėjimas aktyvuojamas tai pačiai datai kaip kad ir buvo stabdomas. Perkainojimo nusidvėjimas automatiškai bus paskaičiuojamas skaičiuojant nusidėvėjimą.