5. Ilgalaikio turto perdavimas, perkėlimas, turto grupės keitimas

Ilgalaikio turto perdavimas, perkėlimas, turto grupės keitimas. Šios operacijos gali būti atliekamos ne tik tada, kai realiai turtas perkeliamas, perduodamas, keičiasi jo turto grupė, bet ir tada, kai pastebėjote, kad Ilgalaikio turto kortelės pagrindinėje informacijoje yra klaida (pvz. nurodytas ne tas atsakingas asmuo). Norint pataisyti tokią informaciją reiktų stornuoti visas Ilgalaikio turto kortelėje esančias operacijas ir tada patikslinti pagrindinę informaciją kortelėje. Tačiau galima ir nestornuoti operacijų, o tiesiog pagal poreikį atlikti perdavimo ar turto grupės keitimo operaciją taip kaip aprašytą toliau. Po veiksmų atlikimo kortelėje informacija pasikeis.

1. Ilgalaikio turto perdavimas, perkėlimas.

1.1. Norint atlikti Ilgalaikio turto perdavimą kitam asmeniui ar perkėlimą į kitą vietą arba organizacinį vienetą, Ilgalaikio turto kortelės skiltyje Operacijos kuriama nauja operacija. Operacijos pagrindinėje informacijoje nurodoma:
Operacijos tipas - Ilgalaikio turto perdavimas
Data - operacijos atlikimo data
Pastaba - pagal poreikį nurodoma pastaba
Supildžius informacija išsaugoma ir tvirtinama paspaudus viršuje esantį mygtuką [Patvirtinti].
Screenshot_3
1.2.Atsivėrusiame lange nurodoma tik ta informacija, kuri keičiasi (tai gali būti ir visi lentelėje pateikiami duomenys). Supildę informaciją spauskite [Toliau].
Screenshot_4
1.3. Atveriamas sugrupuotas korespondencijų langas. Jei korespondencijos Jums tinkamos – spauskite [Toliau] ir perdavimo operacija bus užregistruota sėkmingai. Jei yra poreikis pakoreguoti korespondenciją: tuomet korespondencijų lange nuimkite varnelę ties reikšme Sugrupuoti pagal DK sąskaitas. Operacijos detalės bus išskleistos smulkiausiu lygiu, o stulpelio Sąskaitos numeris eilutėse galėsite iš sąrašo pasirinkti reikiamą sąskaitų plano sąskaitą. Tai padarysite iš nurodyto stulpelio pašalinę esamą sąskaitų plano sąskaitą ir įvedę trumpą reikiamos sąskaitų plano sąskaitos fragmentą ir pažymėję pele Sąskaitos pavadinimas stulpelį. Taip bus atvertas sąskaitų plano sąrašas, kuriame lengvai rasite reikiamą sąskaitą. Jei žinote tikslų reikiamos sąskaitos numerį – tiesiog įrašykite jį į atitinkamą sąskaitos numerio eilutę. Atlikę reikiamus pakeitimus – patvirtinkite operaciją paspaudę mygtuką [Toliau].
1.4. Atnaujinkite Ilgalaikio turto kortelės informaciją paspaudę viršuje esantį mygtuką [Atnaujinti]. Matysite, kad pasikeitė operacijoje nurodyta informacija
Screenshot_5
1.5. Ilgalaikio turto kortelės skiltyje Judėjimas visada matysite istorinę informaciją kokia informacija buvo keista kortelėje.
Screenshot_6

 

2. Ilgalaikio turto grupės keitimas.

Turto grupę korteljė keisti galima tik tai datai, kada yra paskaičiuotas paskiausias nusidėvėjimas kortelėje.
2.1. Ilgalaikio turto grupės ketimas atliekamas Ilgalaikio turto kortelėje kuriant naują operaciją. Operacijos pagrindinėje informacijoje nurodoma:
Operacijos tipas - Turto grupės keitimas
Data - operacijos atlikimo data
Pastaba - pagal poreikį nurodoma pastaba
Supildžius informacija išsaugoma ir tvirtinama paspaudus viršuje esantį mygtuką [Patvirtinti].
Screenshot_7
2.2.Atsivėrusiame lange nurodykite Naują turto grupę, pagal poreikį Pastabą ir spauskite [Toliau].
Screenshot_8
2.3. Atveriamas sugrupuotas korespondencijų langas. Jei korespondencijos Jums tinkamos – spauskite [Toliau] ir turto grupės keitimo operacija bus užregistruota sėkmingai. Jei yra poreikis pakoreguoti korespondenciją atlikite kaip tai aprašyta 1.3. punkte.
2.4. Atnaujinkite Ilgalaikio turto kortelės informaciją paspaudę viršuje esantį mygtuką [Atnaujinti]. Matysite, kad pasikeitė operacijoje nurodyta turto grupė.
Screenshot_9
2.5. Ilgalaikio turto kortelės skiltyje Judėjimas visada matysite istorinę informaciją kokia informacija buvo keista kortelėje.
Screenshot_10

 

3. Klaidų taisymas.

Jei 1 ar 2 punkte aprašytas operacijas atlikote neteisingai - stornuokite jas. Jei po to jau esate paskaičiavę nusidėvėjimą ar atlikę kitas operacijas su turtu - jas taip pat reikia stornuoti.