4. Ilgalaikio turto nurašymas

Ilgalaikio turto nurašymas. Ilgalaikio turto nurašymas atliekmas ilgalaikio turto kortelėje kuriant naują operaciją. SVARBU: tą mėnesį, kurį atliekamas Ilgalaikio turot nurašymas, turi būti paskaičiuotas nusidėvėjimas. Priešingu atveju nurašymo operacijos atlikti nepavyks.
1. Ilgalaikio turto modulyje, konkrečioje ilgalaikio turto kortelėje skiltyje Operacijos kuriama nauja ilgalikio turto operacija. Nurodomas operacijos tipas Ilgalaikio turto nurašymas. Nurodoma nurašymo data. Operacija tvirtinama.
Screenshot_27

2. Pasirinkite, ar nurašius turtą bus registruojamos liekamosios medžiagos:
2.1. Jei nurašant Ilgalaikį turtą nebus registruojamos liekamosios medžiagos pateiktoje lentelėje pasirinkite Ne.
2.2. Jei nurašant Ilgalaikį turtą bus registruojamos liekamosios medžiagos sandėlyje, pateiktoje lente pasirinkite Taip
2.2.1. Sekančioje lentelėje nurodykite produktą, koks bus sukurtas ir kiekį. Spauskite [Toliau]. patvirtinus nurašymą būtina eiti į sandėlio vidines operacijas ir patvirtinti ten susikūrusią Atsargų iš ilgalaikio turto operaciją. Taip atsargą įkelsite į sandėlį.
3. Pasirinkite nurašymo tipą Nurašymas ir spauskite [Toliau]
Screenshot_28
4. Atveriamas sugrupuotas korespondencijų langas. Jei korespondencijos Jums tinkamos – spauskite [Toliau] ir nurašymo operacija bus užregistruota sėkmingai. Jei yra poreikis pakoreguoti korespondenciją: tuomet korespondencijų lange nuimkite varnelę ties reikšme Sugrupuoti pagal DK sąskaitas. Operacijos detalės bus išskleistos smulkiausiu lygiu, o stulpelio Sąskaitos numeris eilutėse galėsite iš sąrašo pasirinkti reikiamą sąskaitų plano sąskaitą. Tai padarysite iš nurodyto stulpelio pašalinę esamą sąskaitų plano sąskaitą ir įvedę trumpą reikiamos sąskaitų plano sąskaitos fragmentą ir pažymėję pele Sąskaitos pavadinimas stulpelį. Taip bus atvertas sąskaitų plano sąrašas, kuriame lengvai rasite reikiamą sąskaitą. Jei žinote tikslų reikiamos sąskaitos numerį – tiesiog įrašykite jį į atitinkamą sąskaitos numerio eilutę. Atlikę reikiamus pakeitimus – patvirtinkite operaciją paspaudę mygtuką [Toliau].
5. Turtas nurašytas iš apskaitos. Ilgalaikio turto sąraše jo statusas tampa Nurašytas.