2. Ilgalaikio turto pirkimas

Ilgalaikio turto pirkimas. Įsigijus Ilgalaikį turtą pirmiausia registruojama Ilgalaikio turto pirkimo sąskaita pirkimų modulyje. Toliau sukuriama Ilgalaikio turto kortelė (kaip tai padaryti skaitykite čia). Sukurtoje kortelėje atliekama Ilgalaikio turto įsigijimo operacija. Turtas įvedamas į eksplotaciją.

1. Ilgalaikio turto pirkimas.

1.1. Įsigijus ilgalaikį turtą pirmiausia registruojamas pirkimas pirkimų modulyje įprastai. Pirkime pridedamas produktas, kurio grupė turi būti Ilgalaikis turtas, tipas – paslauga. Tvirtinant matysite, kad turtas perkamas per tarpinę 701 sąskaitą.
Screenshot_2
1.2. Patvirtinus pirkimą, eikite į Ilgalaikio turto modulį ir pasirinkite skiltį Ilgalaikis turtas. Čia raskite arba susikurkite jei dar to nepadarėte ilgalaikio turot kortelę . Ilgalaikio turto kortelės skiltyje Operacijos kuriama nauja operacija, paspaudus mygtuką [Naujas].
Screenshot_3
1.3. Atvertoje ilgalaikio turto operacijoje nurodykite:
Operacijos tipas – Ilgalaikio turto įsigijimas
Priežastis – pagal poreikį nurodykite priežastį iš sąrašo (neprivaloma)
Data – nurodykite turto įsigijimo datą
Pastaba – pagal poreikį nurodykite pastabą.
Supildę pagrindinę informaciją išsaugokite ilgalaikio turto operaciją.
Screenshot_4
1.4. Pereikite į skiltį Detalės ir spauskite šalia mygtuko [Pridėti likutį] esančią varnelę ir iš sąrašo pasirinkite Pridėti paslaugos eilutę (pridėti sumą renkamasi tada, kai nėra užregistruoto pirkimo)
Screenshot_6
1.5. Jums bus atvertas nupirktų produktų sąrašas iš kurio pasirinkite 1.1. punkte nupirktą produktą ir pridėkite į Ilgalaikio turto operaciją du kartus spragteldami pelės žymeklių ant reikiamo produkto eilutės.
1.6. Pridėję reikiamą eilutę (arba kelias, jei turtui įsigyti buvo atlikti keli pirkimai) išsaugokite operaciją ir spauskite [Patvirtinti].
Screenshot_8
1.7. Toliau pasirenkama korespondencija eilutėje Koresp. Pagal nutylėjimą IT_01 IT įsigyjimas (Capital asset acquisition). Ir spauskite [Toliau]. Šio žingsnio gali nebūti, jei Jūsų registruojamai operacija yra tik 1 galima korespondencija. Atveriamas sugrupuotas korespondencijų langas. Jei korespondencijos Jums tinkamos – spauskite [Toliau] ir įsigijimo operacija bus užregistruota sėkmingai. Jei yra poreikis pakoreguoti korespondenciją: tuomet korespondencijų lange nuimkite varnelę ties reikšme Sugrupuoti pagal DK sąskaitas. Operacijos detalės bus išskleistos smulkiausiu lygiu, o stulpelio Sąskaitos numeris eilutėse galėsite iš sąrašo pasirinkti reikiamą sąskaitų plano sąskaitą. Tai padarysite iš nurodyto stulpelio pašalinę esamą sąskaitų plano sąskaitą ir įvedę trumpą reikiamos sąskaitų plano sąskaitos fragmentą ir pažymėję pele Sąskaitos pavadinimas stulpelį. Taip bus atvertas sąskaitų plano sąrašas, kuriame lengvai rasite reikiamą sąskaitą. Jei žinote tikslų reikiamos sąskaitos numerį – tiesiog įrašykite jį į atitinkamą sąskaitos numerio eilutę. Atlikę reikiamus pakeitimus – patvirtinkite operaciją paspaudę mygtuką [Toliau].
Taip užregistruosite Ilgalaikio turto įsigijimo savikainą.

2. Ilgalaikio turto įvedimas į eksplotaciją.

Nupirktas Ilgalaikis turtas įvedamas į eksploataciją, tik tada turtą bus galima nudėvėti. Neįvestas į eksploataciją turtas nedėvimas.
2.1. Atvėrus kortelę reikia spausti mygtuką [Įvesti į eksploataciją].
Screenshot_9
2.2. Atsiradusioje lentelėje nurodykite įvedimo į eksploataciją datą ir pirmojo nusidėvėjimo skaičiavimo data – nurodoma sekančio mėnesio pirmoji diena. Ir spauskite [Toliau].
Screenshot_10
2.3. Įvedus turtą į eksploataciją, ilgalaikio turto kortelėje automatiškai sukuriami nusidėvėjimo planai, kurios galite matyti Ilgalaikio turto kortelės skiltyje Nusidėvėjimo planai.
Screenshot_11
2.4. Jei vienu metu įsigijote daug Ilgalaikio turto vienetų ir jų įvedimo į eksplotaciją data vienoda, patogu juos visus įvesti į eksplotaciją masiniu būdu. Tam Ilgalaikio turto sąraše pasirirnkite mygtuką [Įvesti į eksplotaciją kelis] ir atsiradusioje lentelėje nurodyti įvedimo į eksplotaciją datą bei pirmojo nusidėvjimo skaičiavimo datą.
Screenshot_12