1. Ilgalaikio turto kortelės kūrimas

Ilgalaikio turto kortelės kūrimas. Kiekvienam ilgalaikio turto vienetui turi būti sukuriama Ilgalaikio turto kortelė. Tik Ilgalaikio turto kortelėje yra registruojamos visos kitos, vėlesnės su turtu susijusios operacijos.

1. Ilgalaikio turto kortelės kūrimas.

1.1. Ilgalaikio turto kortelės kuriamos Ilgalaikis turtas -> Ilgalaikis turtas kuriama nauja ilgalaikio turto kortelė paspaudus mygtuką [Naujas].
2
1.2. Atvertoje naujoje ilgalaikio turto kortelėje supildoma privaloma informacija:
Inventorinis numeris – nurodomas Ilgalaikio turto inventorinis numeris
Pavadinimas – nurodomas turto pavadinimas
Turto grupė – iš sąrašo pasirenkama turto grupė. Pagal turto grupę bus parenkama Ilgalaikio turto registravimo 1 klasės sąskaitų plano sąskaita.
Įvesta į eksploataciją – nurodoma įvedimo į eksploataciją data t.y. turto įvedimo į eksploatacija data, kada turtas bus pradėtas naudoti
Vieta – nurodoma Ilgalaikio turto vieta
Atsakingas asmuo – nurodomas atsakingas asmuo
Įsigijimo data – nurodoma turto įsigijimo data pagal įsigijimo dokumentus
Įvertinimo metodas – pasirenkamas iš sąrašo
Likvidacinė vertė – nurodoma likvidacinė vertė
Skaičiuoti nusidėvėjimą – pažymima varnelė ar bus skaičiuojamas nusidėvėjimas
Nusidėvėjimo periodo tipas – pasirenkama iš sąrašo nusidėvėjimo periodo tipas (įprastai būna mėn.)
Tarnavimo trukmė (mėn.) – nurodoma naudingo tarnavimo trukmė mėnesiais
Likusi nusidėvėjimo trukmė – nurodoma likusi naudingo tarnavimo trukmė mėnesiais. Jei kortelė kuriama naujai įsigytam turtui - tarnavimo trukmė ir likusi nusidėvėjimo tarnavimo trukmė turi sutapti.
Pagal poreikį galite užpildyti ir kitą informaciją, tačiau einamųjų operacijų registravimui šios informacijos kortelėje užtenka.
Screenshot_1
Supildžius informaciją kortelė išsaugoma.
Toliau kortelėje gali būti registruojamos kitos su turtu susijusios operacijos (įsigijimas, nusidevejimas, perkainojimas ir panašiai). Operacijos registruojamos ilgalaikio turto kortelės skiltyje Operacijos.

2. Kortelės koregavimas.

Kortelės pagrindinės informacijos koregavimas galimas tik tada, kai kortelėje dar nėra nei vienos patvirtintos operacijos. Jei yra patvirtinta pagrindinė informacija - kortelės pagrindinės informacijos laukai tampa neaktyvūs. Esant poreikiui koreguoti pagrindinės informacijos laukus atliekamos koregavimo operacijso kortelės Operacijose. Apie jas skaitykite kituose skyriuose.