Naudotojų pavadavimo nustatymas ERP

Naudotojų pavadavimo nustatymas ERP. Nustatę pavadavimą BSS ERP sistemoje galėsite prisijungti prie kito naudotojo aplinkos, su jam priskirtomis teisėmis.

1. Prisijungę prie ERP programos pasirinkite Administravimas -> Naudotojai.

2. Atsidariusiame naudotojų paieškos laukelyje susiraskite ir pasirinkite, kuriam naudotojui reikalingas pavadavimas (galite ieškoti paieškos eilutėje suvesdami vardo arba pavardės fragmentą, arba, jei žinote, pagal naudotojo prisijungimo vardą. Pasirinkę norimą naudotoją, spauskite [Atidaryti]

3. Atsidariusiame naudotojo informacijos lange, skiltyje Pavaduojantis naud. spauskite [Pridėti naudotoją], vėl atsidarys naudotojų paieškos langas. Jame susiraskite ir pasirinkite naudotoją, kuris pavaduos Jūsų prieš  tai atidarytą naudotoją. Pridėję pavaduojantį naudotoją, pasirinkite pavadavimo datas (BŪTINA)

4. Išsaugokite nustatytą pavadavimą.

5. Asmuo, kuris pavaduoja pasirinktą asmenį turi  prisijungti prie BSS ERP programos su savo prisijungimo duomenimis. Programos lango apačioje bus galima pasirinkti pavaduojamą naudotoją (paspaudus rodyklę, pasirodys pavaduojamų naudotojų sąrašas). Pasirinkus pavaduojamą naudotoją, sistema persijungia su to naudotojo teisėmis.