Informacijos apie dokumentus eksportas į Excel

Informacijos apie dokumentus eksportas į Excel. Šis funkcionalumas leis Jums išeksportuoti informaciją apie dokumentus.

Funkcija pasiekiama tik iš srities Katalogai.

Į excel įkeliama išfiltruotų duomenų informacija. Kartu su dokumentų informacija bus iškeliami ir visos galimos stulpelių reikšmės

 

SVARBU: yra ribojamas iškeliamų eilučių į excel skaičius. Jis reguliuojamas erp nustatymuose Administravimas -> Programos nustatymai.

Maksimalus įrašų skaičius eksporto į excel metu (Min=1; Max=65535). Jei bus bandoma kelti daugiau eilučių nei numatyta nustatyme - excel nebus sugeneruojamas, Jums bus pateikiamas pranešimas.