Informacijos apie dokumentus eksportas į Excel

Šis funkcionalumas leis Jums išeksportuoti informaciją apie dokumentus.

Funkcija pasiekiama tik iš srities Katalogai.

Į excel įkeliama išfiltruotų duomenų informacija. Kol kas kartu su dokumentų informacija bus iškeliami ir visos galimos stulpelių reikšmės (vėliau bus iškeliami tik ekrane matomi stulpeliai ir jų reikšmės).

SVARBU: yra ribojamas iškeliamų eilučių į excel skaičius. Jis reguliuojamas erp nustatymuose Administravimas -> Programos nustaymai.

Maksimalus įrašų skaičius exporto į excel metu (Min=1; Max=65535). Jei bus bandoma kelti daugiau eilučių nei numatyta nustatyme - excel nebus sugeneruojamas, Jums bus pateikiamas pranešimas.