Automatinis naudotojų skirstymas į naudotojų/adresatų grupes pagal naudotojo kalbą

Automatinis naudotojų skirstymas į naudotojų/adresatų grupes pagal naudotojo kalbą. Šioje instrukcijoje rasite aprašymą kaip susikonfigūruoti nustatymus, kad sukūrus naudotoją, pagal pasirinktą naudotojo kalbą, jis būtų priskiriamas atitinkamai naudotojų ir/ar adresatų grupėms automatiškai. Šis automatinis naudotojų priskyrimas grupėms labai pravers tada, kai norite susidėlioti dokumentų šablonų matomumą arba administruoti adresatų grupes pagal naudotojo kalbą. Pavyzdžiui: naudotojams, kurie naudoja lietuvių kalbą, būtų matomi šablonai tik lietuvių kalba, o anglakalbiams - anglų kalba. Kitas pavyzdys: vidaus tvarkas anglų kalba siųsti tik anglų kalba kalbantiems naudotojams, o lietuvių - lietuviškai.
1. Susikurkite naudotojų grupes pagal reikiamas naudotojų kalbas.
1.1. Eikite Saugumas -> Naudotojų grupės bei spauskite [Sukurti naują grupę].

1.2. Grupės kūrimo lange nurodykite:
* Pavadinimas - nurodomas grupės pavadinimas.
* Aprašymas  - nurodykite pagal poreikį.
* Kalba - iš sąrašo pasirinkite kalbą. Pagal čia nurodytą kalbą ir naudotojo informacijoje esančią kalbą naudotojas automatiškai bus įkeliamas į atitinkamą naudotojų grupę
* Adresatų grupė - pagal poreikį priskirkite Adresatų grupę. Jei bus nurodyta adresatų grupė - į ją automatiškai bus įtraukiami ir naudotojai esantys šioje naudotojų grupėje. Pavyzdžiui: turite susikūrę atskiras adresatų grupes pagal naudotojo kalbą. Sukūrus naudotoją jis automatiškai pateks ne tik į atitinkamą naudotojų grupę, bet ir į adresatų, ko pasekoje galėsite siųsti įvairius dokumentus atitinkamoms grupėms (tvarkas anglų kalba - naudotojams naudojantiems anglų kalbą ir pan.).
Suvedę informaciją išsaugokite

2. Automatinis naudotojų priskyrimas naudotojų bei adresatų grupėms pagal naudotojo kalbą vyksta:
2.1. Kuriant naują naudotoją naudotojų lange paspaudus [Naujas] nurodant naudotojo kalbą. Pastaba - adresatų grupėje įrašas atsiras tik tada, kai naudotojas bus susietas su darbuotoju.

2.2. Kuriant naudotojus Darbuotojų paieškos lange naudojant funkciją Sukurti naudotojus darbuotojams ir atvertame dialoge nurodžius naudotojo kalbą.

3. Pakeitus naudotojo kalbą į kitą, naudotojas automatiškai pašalinamas iš buvusios naudotojų grupės ir adresatų grupės ir perkeliamas į atitinkamą pagal pasirinktą kalbą (jei naujai parinkta kalba susieta su tam tikromis naudotojų grupėmis).

4. Gali būti kelios naudotojų grupės su nustatyta ta pačia kalba t.y. sukūrus naudotoją jis bus susiejamas su visomis naudotojų grupėmis, kur bus priskirta atitinkama naudotojo kalba.