Kaip suimportuoti sąskaitų planą

Kaip suimportuoti sąskaitų planą. Sąskaitų plano importas atliekamas tada, kai didžioji sąskaitų dalis, palyginus su rekomendaciniu sąskaitų planu neatitinka. Tada efektyviau turimą sąskaitų planą susiimportuoti į sistemą.

1.Tam, kad galėtumėte importuoti sąskaitų planą į sistemą, Jums reikia turėti sąskaitų planą excel faile. Pavyzdinį sąskaitų plano importo failą su pastabomis rasite čia . Galite naudoti savo turimą importo failą. Tik tokiu atveju negalėsite pasinaudoti sistemoje esančiu automatiniu duomenų failo susiejimu su sistemos laukais. Šį susiejimą reiks atlikti pagal žemiau pateiktą instrukciją.

2. Sąskaitų plano importas atliekamas Apskaita -> Sąskaitų planas. Atvertame lange spauskite [Duomenų eksportas ir importas] ir pasirinkite Importuoti.
1.1.
Atvertame lange nurodomas importo failas (prieš nurodant failą įsitikinkite, kad jis nėra atvertas, priešingu atveju importas nepavyks).

2.1. Jei Jūsų importo failo struktūra (stulpelių išdėstymas) identiškas kaip kad pavyzdiniame importo faile – tada pasirinkime Šablonas pasirinkite Sąskaitų plano importas ir  atlikę 2.2.2. punkte esančius veiksmus, visuose kituose languose spauskite [Toliau]. Pereikite prie 2.3. punkto.

2.2. Jei Jūsų importo failo struktūra (stulpelių išdėstymas) neatitinka pavyzdinio importo failo – tada turėsite rankiniu būdu susieti sistemoje ir faile esančius laukus taip kaip nurodyta žemiau:

2.2.1.Pridėję duomenų failą spauskite [Toliau].
1.2.
2.2.2.Atsiradusiame lange  nurodykite:
Dokumento lapą Jūsų sąskaitų planas -nurodomas excel lapas, iš kurio bus importuojami duomenys;
Duomenų antraštės eilutė – excel eilutės numeris, kurioje yra stulpelių pavadinimai;
Pirmoji importuojama eilutė – excel eilutės numeris, kur prasideda sąskaitų plano duomenys;
Paskutinė importuojama eilutė – excel eilutės numeris, kur baigiasi sąskaitų plano duomenys.
Spauskite [Toliau].
1.3
2.2.3. Sekančioje lentelėje pateikiamas failo reikšmių ir sistemos laukų susiejimo langas. Viršutiniame lange supildykite skiltyje Stulpelis informaciją taip kaip parodyta paveiksle žemiau:
1.4.
2.2.4. Atributų stulpelio eilutėje Sąskaita detali atverkite stulpelyje Reikšmių susiejimas esantį simbolį ir atsivėrusioje lentelėje nurodykite kokio duomenų failo lauko kokia reikšmė bus atitikmuo sistemoje. Susieję spauskite [Gerai]
1.5.
2.2.5.Tą patį atlikite su eilutėmis Valiutos nuokrypis, Paskirtis, Užbalansinė sąskaita, Likučio tipas. Baigę susiejimą Duomenų susiejimo lange spauskite [Toliau]

2.3. Sistemoje prasidės duomenų importas. Pasibaigus importui matysite importo rezultatus.

Jei importas pavyko ir daugiau duomenų neimportuosite – spauskite [Uždaryti]. Jei spausite  [Toliau] Jums bus pasiūlyta išsaugoti sukurtą susiejimų šabloną ir atliekant importą kitą kartą užteks pirmame importo žingsnyje nusirodyti šabloną ir reikšmės bus susietos automatiškai.
SVARBU: importo metu suimportuojamos tik tos sąskaitų plano sąskaitos, kurių rekomendaciniame sąskaitų plane nėra. Importo metu sąskaitos, kurios rekomendaciniame sąskaitų plane yra, bet importuojamame nėra - neištrinamos. Jei importuojamame sąskaitų plane ir rekomendaciniame sąskaitų plane sutampa sąskaitų plano sąskaitų numeriai, bet skiriasi pavadinimai - sąskaitos iš importo failo taip pat nesuimportuojamos.

3. Sąskaitų plano sąskaitų trynimas.
Sąskaitų plano sąskaitos gali būti trinamos tik tuo atveju, jei jose nėra jokių apskaitos įrašų ir niekada nebuvo registruota ir jei sąskaita nėra panaudota sąskaitų tipe. Jei operacijos buvo užregistruotos, bet vėliau stornuotos – sąskaitos ištrinti taip pat negalima. Tokiu atveju siūlome sąskaitų plano sąskaitos pagrindinėje informacijoje nuimti varnelę nuo reikšmės Aktyvi. Jei sąskaita panaudota tik sąskaitų tipe - tada užteks ją ištrinti iš tipo ir ištrinti iš sąskaitų plano pavyks.
3 pav

4. Suimportavus sąskaitų planą būtina pakoreguoti ir sistemoje esančius sąskaitų plano tipus, kur aprašytos taisyklės, kurioms esant automatiškai registruojamos apskaitos operacijos į Didžiąją knygą (parenkamos reikiamos sąskaitų plano sąskaitos). Kaip koreguoti sąskaitų tipus rasite instrukciją čia.