Buhalterijos instrukcijų atmintinė

Buhalterijos instrukcijų atmintinė. Instrukcijas puslapyje galite rasti dvejose vietose: Kaip pradėti? ir  Buhalterijos vartotojo vadovas. Kaip pradėti? skyrius skirtas pradinių apskaitos likučių kėlimo bei statinių duomenų vedimo instrukcijoms. Naudotojo vadovo instrukcijose pateikiami einamųjų apskaitos operacijų registravimo aprašymai, specifinių apskaitos operacijų registravimo atvejai.
Kaip pradėti? detalų aprašymą rasite išskleidę KAIP PRADĖTI DARBĄ SU BSS BUHALTERIJA? skiltį.

Vartotojo vadovo Buhalterija instrukcijos.

1. Kaip sistemoje susikurti produktą?  Detali instrukcija kaip sistemoje susikurti produktą, kas yra produkto grupės, kaip pagal produktą parenkamos sąskaitų plano sąskaitos registravimo į apskaitą metu.
2. Kaip sistemoje sukurti partnerį? Instrukcijoje rasite informaciją apie tai, kuo sistemoje svarbios partnerio globalios grupės, banko informacija, partnerio tipas.
3. Pirkimo sąskaitos registravimas. Kaip sistemoje užregistruoti prekių ar paslaugų pirkimo sąskaitą?
4. Pardavimo sąskaitos registravimas. Kaip sistemoje parduoti prekes ar paslaugas?
5. Pirkimo arba pardavimo sąskaitų grąžinimo operacijų registravimas. Kaip sistemoje užregistruoti grąžinamas prekes arba paslaugas?
6. Mokėjimo nurodymo registravimas. Kaip sistemoje užregistruoti mokėjimo nurodymą, kuris keliamas į banką?
7. Banko išrašo importas į sistemą. Kaip į sistemą suimportuoti banko išrašą, kad nereikėtų detalių piniginių operacijų registruoti rankiniu būdu?
8. Pinigų gavimų ir išmokėjimų registravimas sistemoje. Kaip sistemoje užregistruoti pinigų mokėjimus?
9. Kasos pajamų ir išlaidų orderių registravimas. Kaip sistemoje užregistruoti pinigų judėjimus kasoje?
10. Pirkimo ir pardavimo sąskaitų redagavimas . Kaip sistemoje koreguoti pirkimo ir pardavimo sąskaitas? ką galima redaguoti nestornuojant sąskaitos?
11. Sąskaitų plano koregavimas. Kaip sistemoje pasikoreguoti sąskaitų planą?
12. Apskaitos įrašų registravimo išrinkimo taisyklės. Kaip sistemoje išrenkamos detalios sąskaitų plano sąskaitos? kas tai nulemia?
13. Kam naudojami sąskaitų plano sąskaitų tipai? Instrukcijoje rasite informaciją kaip susikurti, papildyti sąskaitų tipą, kaip suformuluoti tipe taisyklę, kad naudojant šį tipą būtų parenkama reikiama sąskaitų plano sąskaita. Taip pat rasite aprašymą apie sistemoje esančius tipus, Sąskaitų plano sąskaitas, kurias jie parenka ir kokios operacijos detalės dalyvauja parenkant sąskaitą.
14. Korespondencijų kūrimas ir konfigūravimas. Kaip sistemoje susikurti reikiamas korespondencijas? kaip pasikoreguoti esamas?
15. Apskaitos periodai. Kaip susikurti, ištrinti ar uždaryti apskaitos periodą?
16. Finansinių metų uždarymas. Kaip sistemoje atlikti sąskaitų (sąnaudų ir pajamų) uždarymą?
17. Analitinių ataskaitų kūrimas ir generavimas iš duomenų peržiūros lango. Kaip susigeneruoti ataskaitą iš bet kurio duomenų lango sistemoje su pasirinkta lange informacija?
18. Buhalterinių pažymų kūrimas sistemoje. Kaip sistemoje susikurti buhalterinę pažymą? kam jos reikalingos ir kokius įrašus apskaitoje su jomis galima daryti?
19. Mokėtinų/gautinų sumų valdymas. Kas yra mokėtinos gautinos sumos? kada ir kaip jas reikia sudengti?
20. Pirkimo sąskaitos registravimas, kai pirkimą atlieka atskaitingas asmuo. Kaip užregistruoti pirkimą, kai už jį apmokėjęs atskaitingas asmuo?
21. Pardavimo sąskaitos registravimas, kai pajamos surenkamos per atskaitingą asmenį. Kaip užregistruoti pardavimą, kai pinigus už jį gauna atskaitingas asmuo?
22. Avansinio apmokėjimo registravimas. Kaip sistemoje užregistruoti avansinius mokėjimus?
23. Valiutos keitimas banke. Kaip sistemoje atlikti valiutos keitimo operaciją?
24. GPM’o, nesusijusio su darbo užmokesčio pajamomis, registravimas. Kaip užregistruoti GPMą nesusijusį su darbo santykias (perkama paslauga/prekė, tačiau prievolė sumokėti GPMą yra įmonei)?
25. Pirkimo ir pardavimo sąskaitų importas. Kaip suimportuoti į sistemą pirkimo arba pardavimo sąskaitas?
26. Tarpusavio atsiskaitymo suderinimo aktų siuntimas. Kaip sistemoje išsiųsti suderinimo aktus tiekėjams?
27. Atskaitingų asmenų skolų užsienio valiuta dengimas. Kaip sistemoje sudengti atskaitingų asmenų skolas, jei skolos yra užsienio valiuta?
28. Automatinis skirtingų partnerių skolų sudengimas apskaitoje. Kaip sistemoje sudengti skirtingų partnerių skolas?
29. Automatinis valiutinių likučių perskaičiavimas balanso datos valiutos kursui. Kaip sistemoje metų pabaigos datai perskaičiuoti valiutinius likučius?
30. Automatinis sandorių užsienio valiuta sudengimas. Kaip sistemoje sudengti mokėjimus ir skolas užsienio valiuta?
31. Automatinis sąskaitų faktūrų kūrimas pagal sutartis . Kaip sistemoje susikurti sutartį, kad pagal ją būtų generuojami priskaitymai ir kas mėnesį automatiškai sukuriamos pardavimo sąskaitos?
32. PVM registravimas apskaitoje kai įmonėje vykdoma mišri veikla. Kaip sistemoje užregistruoti pirkimus, kai įmonėje vykdoma mišri veikla?
33. Operacijų registravimas apskaitoje kai mokėjimas vykdomas per 3 šalį. Kaip sistemoje užregistruoti pirkimą, kai mokėjimą atlieka kita nei pirkimo sąskaitoje šalis?
34.  PVM korekcija pirkimo/pardavimo sąskaitose. Kaip pakoreguoti PVM pirkimo arba pardavimo sąskaitoje?
35.  Ilgalaikio turto, įsigyto lizingo būdu, registravimas. Kai sistemoje registruoti turą, įsigytą lizingo būdu?
36.  Konsignacija: Prekių perleidimas tretiesiems asmenims. Kaip sistemoje registruojama konsignacija?
37. Naujos banko sąskaitos/kasos sukūrimas - pateikiamas detalus aprašymas kaip sistemoje susikurti naują banko sąskaitą ar kasą, kaip ją susieti su apskaita, kad tvirtinant operacijas būtų parenkama atitinkama sąskaitų plano sąskaita
38. Automatinis ateinančių laikotarpių sąnaudų registravimas instrukcijoje rasite kaip užregistruoti ateinančių laikotarpių pajamas, kad automatiškai būtų sukuriamos operacijos pasirinktu periodiškumu sąnaudų registravimui
39. Pajamų, gautų kasoje, kuri neintegruota su BSS sistema, registravimas - čia rasite aprašymą kaip registruoti pajamas, kurios surenkamos grynais pinigais ne į sistemoje integruotą kasą.
40. Automatinis priminimų apie skolas siuntimas el. paštu - instrukcija skirta vartotojams, kurie siunčia klientams priminimus apie skolas. Instrukcijos pagalba tokius priminimus dideliam skaičiui tiekėjų išsiųsite vos per kelias minutes.