Banko ar kasos likučių įkėlimas

Rankinis banko ar kasos likučių įkėlimas. Banko arba kasos likutis keliamas kuriant atitinkamą operaciją banke ar kasoje. Likučių kėlimo data - paskutinė prieš einamąjį laikotarpį esanti diena (pavyzdžiui, einamųjų operacijų registravimą sistemoje pradėsite 2021 11 01, tai likučių kėlimo data bus 2021 10 31.

1. Banko sąskaitos likučio įkėlimas.

1.1. Banko sąskaitų ir kasų sąraše atverkite banko sąskaitą kurios likutį kelsite ir pereikite į skiltį Mokėjimai.

1.2. Spauskite mygtuką [Naujas] ir iš sąrašo pasirinkite [Pinigų gavimas].
1.1.
1.3. Atvertoje pinigų gavimo operacijoje supildykite laukus:
• Operacijos ID – nurodykite operacijos ID
• Mokėjimo data – likučių kėlimo data
• Paskirtis – Pradinių likučių įkėlimas
• Suma – nurodykite keliamo likučio sumą
• Pagrindas – trumpai aprašykite operacijos turinį
• Mokėtojas – nurodykite Jūsų įmonės pavadinimą.

Supildę informaciją, operaciją išsaugokite ir tvirtinkite paspaudę viršuje esantį mygtuką [Patvirtinti].
1.2.
1.4. Sistemoje automatiškai bus pateikiama likučių kėlimo korespondencija. Pasitikrinę spauskite [Toliau].
1.3.
1.5. Taip užregistruosite pinigų likučio įkėlimą į banką.

2. Kasos likučio įkėlimas.

2.1. Banko sąskaitų ir kasų sąraše atverkite kasą, kurios likutį kelsite ir pereikite į skiltį Mokėjimai.

2.2. Spauskite mygtuką [Naujas] ir iš sąrašo pasirinkite [Pinigų gavimas].
2.1.
2.3. Atvertoje pinigų gavimo operacijoje supildykite laukus:
• Dokumento Nr. – nurodykite dokumento numerį
• Operacijos ID – nurodykite operacijos ID
• Data – likučių kėlimo data
• Paskirtis – Pradinių likučių įkėlimas
• Suma – nurodykite keliamo likučio sumą
• Pagrindas – trumpai aprašykite operacijos turinį

Supildę informaciją, operaciją išsaugokite ir tvirtinkite paspaudę viršuje esantį mygtuką [Paruošti], [Patvirtinti].

2.2.
2.4. Sistemoje automatiškai bus pateikiama likučių kėlimo korespondencija. Pasitikrinę spauskite [Toliau].
2.3.
2.5. Taip užregistruosite pinigų likučio įkėlimą į kasą.

3. Pasitikrinkite įkeltus banko ar kasos likučius.

Banko  sąskaitos ar kasos likučių tikrinimui rekomenduojame:
Ataskaitas:
FA2_001 Banko sąskaitos judėjimas. Filtre nurodykite konkrečiai banko sąskaitą, kurios likutį tikrinsite ir datą Nuo bei iki – likučių kėlimo datą.
DZ12 Kasos knyga. Filtre nurodykite datą Nuo bei iki – likučių kėlimo datą, pasirinkite konkrečią kasą, nurodykite eilučių skaičių, lapą.
1.1.

Tikrinti likutį sistemoje. Mokėjimai -> Banko sąskaitos/kasos paieškoje galite matyti einamąjį banko ar kasos piniginį likutį. Jei jose nėra einamųjų operacijų – matysite įkelto likučio sumą.
1.2.