Atskaitingų asmenų skolų likučių kėlimas

Atskaitingų asmenų skolų likučių kėlimas. Atskaitingų asmenų skolos tai Jūsų įmonės skolos darbuotojams už sumokėtas prekes ar paslaugas arba Jūsų avansu sumokėti pinigai atskaitingam asmeniui prekių įsigijimui.

1.Atskaitingų asmenų skolų likučiai registruojami Mokėjimai -> Pinigų kvitai.

2. Pinigų kvitų paieškoje spauskite Naujas -> pinigų išmokėjimo kvitas.

1.1.

3. Atsivėrusiame pinigų kvito išmokėjimo lange nurodykite informaciją:
• Data – likučių kėlimo data
• Serija, numeris – nurodykite seriją, numerį
• Suma – nurodykite likučio sumą
• Valiuta – pasirinkite keliamo likučio valiutą
• Tipas – iš sąrašo pasirinkite Be skolos
• Aprašymas – pateikite trumpą operacijos aprašymą
• Atsakingas asmuo – nurodykite iš sąrašo atsakingą asmenį, kurio likutį keliate.
Suvestą informaciją išsaugokite ir spauskite [Paruošti registracijai] -> [Užregistruoti]
1.2.
4. Sistemoje bus atvertas korespondencijų langas, kuriame turite pakoreguoti likučių kėlimo korespondenciją.

4.1. Korespondencijų lange nuimkite varnelę ties reikšme Sugrupuoti pagal DK sąskaitas.
1.3.
4.2. Operacijos detalės bus išskleistos smulkiausiu lygiu, o stulpelio Sąskaitos numeris eilutėse galėsite iš sąrašo pasirinkti reikiamą sąskaitų plano sąskaitą, šiuo atveju reikalinga 9999 likučių kėlimo sąskaita. Tai padarysite iš nurodyto stulpelio pašalinę esamą sąskaitų plano sąskaitą ir įvedę trumpą reikiamos sąskaitų plano sąskaitos fragmentą ir pažymėję pele Sąskaitos pavadinimas stulpelį. Taip bus atvertas sąskaitų plano sąrašas, kuriame lengvai rasite reikiamą sąskaitą.
1.4.
4.3. Atlikę reikiamus pakeitimus – patvirtinkite operaciją paspaudę mygtuką [Toliau].
5. Taip bus užregistruota atskaitingų asmenų skola. Jei reikia užregistruoti priešingą operaciją –kurkite Pinigų priėmimo kvitą ir tvirtinimo metu įsirašykite reikiamas sąskaitų plano sąskaitas kaip kad aprašyta 4 punkte.
6. Pasitikrinkite sukeltas atskaitingų asmenų skolas! Sukeltas atskaitingų asmenų skolas rekomenduojame pasitikrinti ataskaitų pagalba:
FA9 Avanso apyskaita nurodžius konkretų atsakingą asmenį ir datą – likučių kėlimo datą.

Arba įkeltą skolą tikrinti tiesiai sistemoje – Mokėjimai -> Atskaitingų asmenų skolų dengimas.
1.1.