Atskaitingų asmenų kūrimas

Atskaitingų asmenų kūrimas. Tam, kad galėtumėte sukurti atskaitingus asmenis – sistemoje turi būti sukurti darbuotojai.

1. Darbuotojo kortelės kūrimas.

Tam, kad galėtumėte susivesti atskaitingus asmenis jums reikės žinoti pagrindinius asmens duomenis: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, lytis ir šeimyninė padėtis. Šis atskaitingų asmenų suvedimas yra specializuotas atskaitingų asmenų likučių operacijų registravimui sistemoje, bet ne detalios personalo informacijos suvedimui – todėl čia yra akcentuojamas tik minimalus darbuotojo duomenų suvedimas. Vėliau personalo skyrius tuos duomenis papildys.  Norint priskirti atsakingą asmenį ne įmonės darbuotoją, jo duomenys vis tiek turi būti suvesti darbuotojų modulyje, tik su juo nebus sudaryta sutartis ir šio darbuotojo statusas sistemoje bus „Kandidatas“.

1.1. Darbuotojo  kortelė. Atskaitingų asmenų informaciją suvedama modulyje Administravimas->Darbuotojai-> Naujas.

1.2. Atsidarius darbuotojo kortelei, suveskite privalomus laukus.
Vardas - nurodykite atskaitingo darbuotojo vardą;
Pavardė – nurodykite atskaitingo asmens pavardę;
Asmens kodas - nurodykite atskaitingo darbuotojo asmens kodą;
Gimimo data - nurodykite atskaitingo darbuotojo gimimo datą;
Lytis - pasirinkite atskaitingo o darbuotojo lytį;
Šeimyninė padėtis - pasirinkite atskaitingo darbuotojo šeimyninę padėtį;
Darbuotojo kortelės numeris (nėra privaloma) - nurodykite atskaitingo darbuotojo kortelės numerį. Rekomenduojame naudoti pirmas pavardės ir  pirmas vardo raides, pvz.: Kristina Markelytė – KRIMAR. Suvestą kortelę išsaugokite.
3.1.1.
Taip sukuriama darbuotojo kortelė, reikalinga atskaitingų asmenų sukūrimui sistemoje.

2. Atskaitingo asmens sukūrimas.

2.1. Atskaitingi asmenys kuriami Mokėjimai -> Atskaitingi asmenys -> naujas.

2.2. Darbuotojų paieškoje raskite darbuotojo kortelę, kuris bus atsakingas asmuo ir spauskite [Gerai].

2.3. Sistema automatiškai pagal darbuotojo kortelės duomenis užpildys atskaitingo asmens kortelę, kur patikrinus informaciją beliks tik ją išsaugoti.
1.1.

3. Taip sukurtą kortelę galėsite naudoti keliant atskaitingų asmenų skolas.