36. Konsignacija: Prekių perleidimas tretiesiems asmenims

Konsignacija: Prekių perleidimas tretiesiems asmenims. Ši instrukcija skirta įmonėms ir vartotojams, kurie savo produkciją perduoda tretiesiems asmenims, kurie jomis prekiaus konsignaciniais pagrindais.
Instrukciją sudaro dvi dalys: konfigūracinė, kurioje aprašyta, kaip atlikti susivesti sandėlius ir korespondencijas, bei proceso aprašymas. Jeigu konfigūracija sistemoje atlikta – pirmąją dalį praleiskite ir skaitykite tik proceso aprašymą, kuriame aprašyta, kaip atlikti konsignacinių prekių perdavimą tretiesiems asmenims.
Konsignacinių prekių pardavimo proceso aprašymas:
Jeigu sistemoje suvesta reikalinga konfigūracija, galima atlikti operacijas, reikalingas fiksuoti konsignacinių prekių pardavimą.
Kadangi prekių vežimui reikalingas i.vaz, tam, kad jį gautumėm turime suformuoti pardavimo užsakymą.
1. Navigacijos juostoje pasitinkime „Pirkimai ir pardavimai -> Pardavimai“.
2. Pardavimų paieškos lange spauskime mygtuką „Nauja sąskaita“.
3. Nurodykite sandėlio vietą iš kurios atiduosime prekes tretiesiems asmenims.
4. Parinkite pardavimo tipą „Pardavimo užsakymas“ bei suveskite kitą reikiamą informaciją.
A1
5. Sąskaitos detalėse sudėkite visas prekes.
6. Skiltyje Transportavimo sąlygos suveskite i.vaz reikalingas transportavimo sąlygas.
A2
Pardavimų paieškos lange spauskite mygtuką i.vaz ir išsisaugokite suformuotą failiuką kompiuterio ekrane.
A3
Jokių papildomų mygtukų ar veiksmų pardavimo užsakyme spausti nereikia. Užsakymas buvo reikalingas tik suformuoti spausdiniui ir i.vaz failui.
Suformavus spausdiniui ir prekes išvežant iš įmonės sandėlių, suformuokime sandėlio pervežimo operaciją, kurios metu iš savo centrinio sandėlio prekes perkelsite į konsignacinį sandėlį.
1. Navigacijos juostoje pasirinkime „Sandėliai - > vidinės operacijos“
2. Spauskime mygtuką „Nauja operacija“
3. Atvertame lange suveskime operacijos pagrindinę informaciją
A4
1. Tipas – parinkite operacijos tipą „Pervežimas“.
2. Data – nurodykite operacijos datą.
3. Išdavė – parinkite darbuotoją, kuris atsakingas už prekes tranzitiniame konsignaciniame sandėlyje
4. Iš sandėlio – nurodykite tranzitinį konsignacinį sandėlį.
5. Priėmė – nurodykite darbuotoją, kuris bus atsakingas už prekes konsignaciniame sandėlyje
6. Į sandėlį – Parinkite konsignacijos sandėlį
Suvestą informaciją išsaugokite ir pasirinkite skiltį „Operacijos detalės“. Šioje skiltyje sudėsime visas prekes, kurias vešime tretiesiems asmenims.
1. Spauskite „Pridėti -> Pridėti produktus iš užsakymų“ ir pasirinkite užsakymą, kurį suformavote prieš tai.
2. Sužymėkite visas prekes paspausdami mygtuką „Žymėti automatiškai“
3. Patvirtinkite pervežimo operaciją.
A5
Paspaudus patvirtinimo mygtuką, sistema pateiks kontuotę.  Pervežimo operacija susideda iš dviejų dalių, prekių išvežimo ir prekių įvežimo. Tad paspaudus pavirtinimo mygtuką, kontuotė turi būti
D 803
K 2040
A6
Patvirtinkite korespondenciją, paspausdami mygtuką „Toliau“.
Baikite pervežimo operaciją, paspausdami mygtuką „Baigti pervežimą“. Paspaudus mygtuką, visos prekės iš tarpinės sąskaitos iškeliamos į kitą DK sąskaitą, tad kontuotė turi būti:
D 2046
K 803
A7
Patvirtinkite korespondenciją, paspausdami mygtuką „Toliau“.
Dabar visos prekės yra konsignaciniame sandėlyje, iš jo ir vykdysime prekių pardavimą.
Kai prekės parduodamos ir išrašoma pardavimo sąskaita, nieko bendro neturinti su užsakymu. Kitaip tariant, nereikia eiti į užsakymą ir iš jo spausti „Kurti sąskaitą“. Einame į pardavimų paieškos langą ir vedame pardavimo sąskaitą, kaip įprastai. Tik pagrindiniame pardavimo sąskaitos lange parinkite konsignacinį sandėlį. Patvirtinus pardavimo sąskaitą, prekės iš konsignacinio sandėlio bus nurašomos automatiškai.
A8
Tvirtinant sąskaitą, sistema išrenka kontuotę, kuri bus
D 6000 kl. Parduotų prekių savikaina
K 2046 kl. Pirktos prekės, skirtos perparduoti, pas trečiuosius asmenis
ir
D 2410 kl. Pirkėjų įsiskolinimas
K 484 PVM
K 5000 kl. Parduotų prekių pajamos
A9
Konfigūracija:
Tam, kad tiksliai žinotumėm, kiek konsignacinių prekių sandėlyje turim:
1. Susiveskime sistemoje sandėlį, kuriame bus saugomos visos konsingnacijai išvežtos prekės
2. Susikurti reikiamas korespondencijas.
Taigi susiveskime sandėlį:
1. Navigacijos juostoje pasirinkime Sandėliais -> Sandėlio vietos
2. Atvertame lange spauskime mygtuką „Naujas“ ir susiveskime sandėlio pagrindinę informaciją.
A10
a. Vietos kodas – nurodykite sandėlio vietos kodą.
b. Pavadinimas - Suveskite sandėlio vietos pavadinimą
c. Atsakingas asmuo – nurodykite darbuotoją, kuris bus atsakingas už konsignacines prekes.
d. Adresas – suveskite adresą.
Susiveskime korespondencijas, kurias naudosime prekių pervežimui ir pardavimams.
1. Navigacijos juostoje pasitinkime Apskaita -> Korespondencijos
2. Spauskime mygtuką „Nauja -> Pridėti korespondenciją“ ir suveskite pagrindinę informaciją
A11
a. Korespondencijos kodas – bet koks kodas identifikuojantis korespondenciją.
b. Pavadinimas – korespondencijos pavadinimas. Rekomenduojama vesti aiškų pavadinimą, kuris lengvai Jums padėtų identifikuoti kontuotės paskirtį.
c. Verslo operacija – iš patekto sąrašo, pasirinkti operacijos tipą. Mums reikės dviejų korespondencijų prekių pervežimams ir vienos prekių pardavimui. Taigi verslo operacijos naudosime:
a. Turtas - vidinė operacija - pervežimas: išvežti prekes
b. Turtas - vidinė operacija - pervežimas: įvežti prekes
c. Pirkimai ir pardavimai - pardavimas: patvirtinti
d. Apskaitos žurnalas – parinkite apskaitos žurnalą, kurį naudosite apskaitos operacijoms.
e. Kodas – įveskite korespondencijos kodą.
f. Korespondencija – surašysime didžiosios knygos sąskaitas, kurias debetuosime ir kredituosime.
Prekių išvežimas iš pagrindinio įmonės sandėlio:
Korespondencijoje nurodykite verslo operaciją „Turtas - vidinė operacija - pervežimas: išvežti prekes“
D 803 – bet kokia tarpinė užbalansinė sąskaita,
K 2040 Pirktų prekių, skirtų perparduoti, įsigijimo savikaina - arba kita DK sąskaita, kurioje yra užpajamuotos įmonės prekės.
A12
Prekių įvežimas į konsignacinį sandėlį:
Korespondencijos verslo operacija bus „Turtas - vidinė operacija - pervežimas: įvežti prekes“
D 2046 Pirktos prekės, skirtos perparduoti, pas trečiuosius asmenis
K 803 – tarpinė sąskaita, kuri buvo naudojama ir kuriant korespondenciją prekių išvežimui.
A13
Konsignacinių prekių pardavimo korespondencija:

A15
Verslo operaciją korespondencijoje parinkite " Pirkimai ir pardavimai - pardavimas: patvirtinti“.
Kontuotė bus:
D 6000 kl. Parduotų prekių savikaina
K 2046 kl. Pirktos prekės, skirtos perparduoti, pas trečiuosius asmenis
ir
D 2410 kl. Pirkėjų įsiskolinimas
K 484 PVM
K 5000 kl. Parduotų prekių pajamos
A14
Tam, kad pardavimo korespondencijos nereiktų pasirinkinėti rankom, tvirtinant sąskaitą. Korespondencijai pridėkime išrinkimo kriterijus.
1. Atidarykime skiltį „Išrinkimo kriterijai“
2. Spauskime mygtuką „Pridėti detalizacijų rinkinį“
3. Pridėtoje eilutėje nurodykite „Sandėlio vieta“ ir stulpelyje „Reikšmė“ nurodykite konsignacinių prekių sandėlį.