23. Valiutos keitimas banke

Valiutos keitimas banke. Norint registruoti mokėjimus užsienio valiuta, valiutos keitimo operacijas, sistemoje pirmiausia turi būti sukurta banko sąskaita, kurios valiuta būtų užsienio valiuta. Taip pat sistemoje turi būtų suimportuoti valiutų kursai. Valiutų kursai sistemoje importuojami automatiškai kiekvieną naktį. Atliekant valiutos keitimą banke kuriamas pinigų išmokėjimas banko sąskaitoje kur yra keičiama valiuta. Pinigų gavimas banko sąskaitoje su valiuta į kurią keičiama valiuta sukuriamas automatiškai.
1. Valiutos keitimas banke iš užsienio valiutos į EUR.
1.1. Iš užsienio valiutos banko sąskaitos kuriamas naujas pinigų išmokėjimas. Pagrindinėje išmokėjimo informacijoje nurodoma:
Operacijos ID
Mokėjimo data
Paskirtis - Valiutos keitimas banke
Suma - nurodoma keičiama suma USD
Gavėjas - nurodoma EUR banko sąskaita į kurią bus pervesta iškeista valiuta
Suma valiuta - nurodoma suma EUR kokią bankas duoda Jums už Jūsų sumą užsienio valiuta. Pagal šią sumą ir tos dienos galiojusį kursą bus automatiškai paskaičiuota valiutos keitimo įtaka.
Užpildžius informacija išsaugoma.
Screenshot_1
1.2. Norėdami užregistruoti valiutos keitimą spauskite viršuje esantį mygtuką [Patvirtinti valiutos keitimą]. Sistemoje bus automatiškai parinkta reikiama korespondencija. Jos metu bus užregistruota valiutos keitimo operacija:
Pinigų sumažėjimas užsienio sąskaitoje
Screenshot_3
Pinigų padidėjimas EUR sąskaitoje
Screenshot_4
Valiutos kurso svyravimo įtaka
Screenshot_5
1.3. Patvirtinus operaciją EUR banko sąskaitoje automatiškai sukuriama pinigų gavimo operacija ir automatiškai patvirtinama
Screenshot_6
1.4. Automatiškai sukuriama buhalterinė pažyma, kur užregistruojamas Valiutos pirkimo/pardavimo pelnas. Būtina nueiti į buhalterinių pažymų sąrašą ir rasti bei patvirtinti (jei nepasitvirtino automatiškai) antrąją buhalterinę pažymą, kur užregistruojama valiutos pokyčio įtaka, įvertinus valiutinio likučio vertę eurais jo gavimo dieną ir keitimo dieną.
Screenshot_7

2. Valiutos keitimas banke iš EUR į užsienio valiutą.
2.1. Iš užsienio valiutos banko sąskaitos kuriamas naujas pinigų gavimas. Pagrindinėje išmokėjimo informacijoje nurodoma:
Operacijos ID
Mokėjimo data
Paskirtis - Valiutos keitimas banke
Suma - nurodoma keičiama suma USD
Gavėjas - nurodoma EUR banko sąskaita iš kurios bus pervesta keičiama suma EUR
Suma valiuta - nurodoma suma EUR kokią bankas nuskaito Jums už Jūsų sumą EUR valiuta. Pagal šią sumą ir tos dienos galiojusį kursą bus automatiškai paskaičiuota valiutos keitimo įtaka.
Užpildžius informacija išsaugoma.
Screenshot_10
2.2. Norėdami užregistruoti valiutos keitimą spauskite viršuje esantį mygtuką [Patvirtinti valiutos keitimą]. Sistemoje bus automatiškai parinkta reikiama korespondencija. Jos metu bus užregistruota valiutos keitimo operacija:
Pinigų padidėjimas užsienio valiutos banko sąskaitoje
Screenshot_11
Pinigų sumažėjimas EUR sąskaitoje
Screenshot_12
Valiutos kurso svyravimo įtaka
Screenshot_13
2.3. Patvirtinus operaciją EUR banko sąskaitoje automatiškai sukuriama pinigų išmokėjimo operacija ir automatiškai patvirtinama
Screenshot_14
2.4. Automatiškai sukuriama buhalterinė pažyma ir patvirtinama, kur užregistruojamas Valiutos pirkimo/pardavimo pelnas.
Screenshot_15
3. Klaidų taisymas. Klaidos taisomos storno būdu. Nustornuoti reikia tiek pinigų gavimą tiek išmokėjimą susikūrusį automatiškai (ir atvirkščiai) taip pat ir susikūrusią buhalterinę pažymą.