20. Pirkimo sąskaitos registravimas, kai pirkimą atlieka atskaitingas asmuo

Pirkimo sąskaitos registravimas, kai pirkimą atlieka atskaitingas asmuo (sutrumpintą instrukciją rasite čia), atliekamas beveik identiškai kaip ir įprastų pirkimų registravimas, skirtumas tik tas, kad pirkimo sąskaitos pagrindinėje informacijoje papildomai užpildomas laukas Atsakingas asmuo. Vėliau skola nuo pardavėjo perkeliama atskaitingam asmeniui.
1. Pirkimo sąskaitos registravimas. Detali instrukcija čia. Papildomai, supildžius pirkimo sąskaitą, sąskaitos pagridninėje informacijoje nurodomas atskaitingas asmuo (kaip sistemoje sukurti atskaitingą asmenį rasite čia).
Screenshot_18

2.Skolos perkėlimas nuo tiekėjo atskaitingam asmeniui. Patvirtinus pirkimą skola perkeliama nuo Partnerio atskaitingam asmeniui.
2.1. Pirkimo sąskaitoje spauskite mygtuką [Apmokėti].
Screenshot_19
2.2. Sistemoje atveriamas pinigų kvitas. Užpildykite pinigų kvito (dokumento, kuriuo pagrįstas sąskaitos apmokėjimo faktas) informaciją. Pasirinkite Kurti naują ir nurodykite:
o Data – pinigų kvito data
o Suma – kvito suma
o Serija, numeris – nurodykite dokumento, kuriuo pagrįstas sąskaitos apmokėjimo faktas seriją ir numerį
o Tipas – pasirinkite iš sąrašo dokumento, kuriuo pagrįstas sąskaitos apmokėjimo faktas tipą.
Supildę informaciją spauskite [Toliau].
Screenshot_20
2.3. Sekančiame lange matysite korespondencijas, kuriomis skola nuo partnerio bus perkeliama Atskaitingam asmeniui. Atkreipiame dėmesį, jog lange galite matyti abu perkėlimo apskaitos kvitus, tereikia atverti antro apskaitos lapo įrašus viršuje. Pasitikrinę įrašų teisingumą spauskite [Toliau]. Jei įrašai Jums netinka, pasikoreguokite juos rankiniu būdu.
Screenshot_21
Po šios operacijos sistemoje sukuriamas pinigų išmokėjimo kvitas, kuris automatiškai sudengiamas su pirkimo sąskaita ir pinigų priėmimo kvitas, kurį vėliau reikės sudengti su pinigų išmokėjimu atskaitingam asmeniui.
3. Apmokėjimas atskaitingam asmeniu.
3.1. Apmokėjimas atskaitingam asmeniui kuriamas modulyje Mokėjimai -> Banko sąskaitos kasos. Pasirinkus ir atvėrus iš sąrašo reikiamą banko sąskaitą, skiltyje Mokėjimai kuriamas naujas pinigų išmokėjimas.
Screenshot_22
3.2. Atvertame lange nurodykite:
Operacijos ID
Mokėjimo data
Paskirtis - Atskaitingas asmuo
Gavėjas - nurodykite reikiamą darbuotoją
Spauskite apačioje esantį mygtuką [Pridėti] ir pasirinkite Mokėtina/gautina suma.
Screenshot_24
Jums bus atvertas mokėtinų/gautinų sąrašas, kuriame pasirinkite mokėtinas sumas, kurias apmokate atsakingam asmeniui. Pridėjau spauskite [Atnaujinti pagrindinės informacijos laukus], bus atnaujinta likusi reikiama informacija Jei mokate ne visą sumą - pridėtoje eilutėje, stulpelyje Apmokėjimo suma, pakoreguokite.
3.3. Išsaugoję mokėjimą patvirtinkite jį. Tvirtinimo metu pasitikrinkite korespondencijas. Patvirtinus mokėjimą skola atskaitingam asmeniui ir pinigų kvitas susidengs automatiškai.
4. Atskaitingų asmenų skolas galite matyti ir valdyti Mokėjimai -> Atskaitingų asmenų skolos. Sukurtus kvitus rasite Mokėjimai -> pinigų kvitai.
4.1. Mokėjimai -> Atskaitingų asmenų skolos galite atlikti dengimus rankiniu būdu.
4.2. Mokėjimai -> pinigų kvitai gali būti stornuojami. Pinigų kvitų sąraše randamas reikiamas pinigų išmokėjimo kvitas ir spaudžiama viršuje [Stornuoti dokumentą] (pirmiausia stornuojamas pinigų išmokėjimo kvitas, tada automatiškai stornuojamas ir pinigų priėmimo kvitas). Sistemoje bus pateikiamas automatinis paklausimas dėl kvito stornavimo, kur pasirinkite [Taip].

SVARBU:

stornavus pirkimo sąskaitą – sukurti kvitai nėra stornuojami, juos reikia stornuoti atskirai. Stornavus kvitus – pirkimo sąskaitoje aktyvuojamas mygtukas [Apmokėti]. Tada pinigų kvitai kuriami iš naujo.