15. Apskaitos periodų valdymas

Apskaitos periodų valdymas. Apskaitos periodai naudojami įvairiuose patikrinimuose, taip pat patogu operacijas atskirti pagal apskaitos laikotarpius arba sukonfigūruoti draudimus registruoti operacijas į uždarytus laikotarpius. Periodus rekomenduojama kurti mėnesiais. Vykdant periodų uždarymą ir atidarymą apsisaugosite nuo klaidų suvedant operacijas. T.y. susikūrus ir uždarius laikotarpius sistema neleis įvesti operacijų uždarytame periode.
1. Programos nustatymai. Tam kad apskaitos periodai būtų aktyvūs - programos nustatymuose būtina pasirinkti „Įjungti apskaitos periodo validaciją“. Konfigūracinius parametras nustatomas modulyje: Administravimas->Programos nustatymai, sąraše surandamas parametras „Įjungti apskaitos periodo validaciją“ ir pažymima varnelė.
Screenshot_1
2. Periodų sukūrimas
2.1. Sistemoje apskaitos periodai kuriami Apskaita-> Apskaitos periodai. Naujas apskaitos periodas kuriamas spaudžiant mygtuką [Naujas]. Siūloma pasirinkti periodą:
o Kurti į ateitį (sekantis periodas)
o Kurti į praeitį (įterpiamas periodas prieš sistemoje esantį pirmąjį periodą)
Screenshot_2
2.2. Apskaitos periodo įvedimo lange užpildykite įvedimo laukelius: pradžios ir pabaigos datas bei periodo tipą. Atidžiai parinkite periodų datas, nes periodų koregavimas yra ribotas. Išsaugokite ir uždarykite periodą.
Screenshot_3
3. Automatinis periodų generavimas.
3.1. Tame pačiame apskaitos periodų lange spauskite mygtuką [Apskaitos periodų generavimas].
Screenshot_5
3.2. Atvertame lange nurodykite kokiam laikotarpiui norite sugeneruoti periodus ir jų periodiškumą. Spauskite [Gerai].
Screenshot_6
3.3. Atnaujinkite periodų paiešką paspaudę lupos simbolį - matysite, kad sistemoje automatiškai susikūrė periodai nurodytam laikotarpiui.
Screenshot_7
4. Periodų koregavimas. Uždaryti periodai nekoreguojami. Koreguoti galima tik pirmą ir paskutinį periodus, jeigu šie periodai yra atidaryti. Jeigu periodai yra uždaryti ir juos reikia koreguoti – periodus atidaryti turi tinkamas teises turintis naudotojas. Ištrinti galima tik pirmą ir paskutinį periodus sąraše, jei šie periodai neuždaryti. Priklausomai nuo to, ar periodas yra pirmas, paskutinis, ar nei vienas iš paminėtų (t.y. vidurinis), apskaitos periodo redagavimo lange yra skirtingai vaizduojami įvedimo laukai. Jeigu periodas nei pirmas, nei paskutinis – datų reikšmės yra nekoreguojamos, laukeliai neaktyvūs.
DĖMESIO: Panaikinus periodus ir esant įjungtai „apskaitos periodų validacijai“ nebegalėsite registruoti operacijų. Tokiu atveju reikiamam laikotarpiui turėsite iš naujo sukurti periodus arba išjungti „apskaitos periodų validaciją“.
5. Periodų uždarymas
5.1. Periodai uždaromi, periodų sąrašo lange pasirinkus reikiamą periodą ir paspaudus mygtuką [Uždaryti].
Screenshot_4
5.2. Uždarant ataskaitinį periodą, pirmiausiai patikrinama ar visos operacijos patvirtintos (dokumentų statusas turi būti „patvirtinta“) ir ar apskaitos kvitų įrašai perkelti į didžiąją knygą. Tai sistema gali atlikti automatiškai. Paspaudus mygtuką [Uždaryti], sekančioje informacinėje lentelėje spauskite [Taip]. Toliau sistemoje bus pateikiamas pasirinkimas - Patikrinti apskaitos periodą ar Uždaryti periodą. Norėdami patikrinti, ar visos operacijos užregistruotos į apskaitą - rinkitės Patikrinti apskaitos periodą ir spauskite [Toliau]
Screenshot_8
5.3. Įvykdžius patikrinimą, ekrane pateikiama informacija apie surastus trūkumus, neužbaigtas operacijas. Pateiktoje lentelėje matysite, kurios operacijos neįvykdytos; ar apskaitos kvitai perkelti į didžiąją knygą. Turite užbaigti nurodytas operacijas (patvirtinti, atšaukti, ištrinti ir panašiai). Apskaitos periodo neleis uždaryti, kol operacijos nebus suvykdytos (patvirtintos).
Screenshot_9
5.4. Suvykdžius pranešime nurodytus dokumentus pakartokite periodo uždarymą. Pirmiausia patikrinkite, o tada pasirinkite uždaryti periodą.
Screenshot_10
6. Periodų atidarymas. Periodai atidaromi pažymėjus reikiamą periodą ir spaudžiant viršuje [Atidaryti].
Screenshot_11