Užsienietiško (suomiško) etatinio atlyginimo skaičiavimas

Užsienietiško (suomiško) etatinio atlyginimo skaičiavimas. Tam tikrais atvejais yra poreikis darbuotojui už užsienyje būtą laiką skaičiuoti užsienietišką etatinį atlyginimą ir atitinkamą GPM pagal toje šalyje nustatytą tarifą. Šioje instrukcijoje rasite aprašymą, kaip darbuotojui paskaičiuoti suomišką etatinį atlyginimą bei atitinkamą suomišką GPM.
1. Tam, kad darbuotojui būtų paskaičiuotas suomiškas GPM būtina darbuotojo kortelėje pridėti kintamąjį GPMT_FI ir reikšmėje nurodyti procentą t.y. koks GPM procentas turi būti paskaičiuotas nuo visų suomiškų priskaitymų žiniaraštyje.

2. Jei norite, kad būtų skaičiuojamas specifinis GPM:
2.1. tai galite nurodyti padalinio papildomoje informacijoje, pažymėjus Naudoti specifinius priskaitymus/atskaitymus pagal šalį. Tada visiems padalinyje esantiems darbuotojams bus skaičiuojami specifiniai GPM mokesčiai.

2.2. pažymėti tą pačią varnelę personalo operacijoje, komandiruotės personalo operacijos registravimo metu.

3. Specifinių mokesčių skaičiavimas:
3.1. Tam, kad būtų paskaičiuojamas suomiškas etatinis atlyginimas periode turi būt suvesta komandiruotės personalo operacija su nurodyta šalimi Suomija. Pagal personalo operacijoje suvestą darbo dienų skaičių bus išskaičiuojama Darbo sutartyje nurodyto etatinio atlyginimo dalis, kuriai bus sukurtas etatinis suomiško atlyginimo priskaitymas. Pavyzdžiui: darbuotojas dirbo Suomijoje 2021-12-01 iki 2021-12-15 t.y. 11 darbo dienų. Mėnesyje yra 22 darbo dienos. Nustatytas darbuotojo atlyginimas 1000 eurų. Pagal šiuos duomenis suomiško etatinio atlyginimo paskaičiuojama 500 eurų (1000/22*11)
3.2. Jei nenurodėte personalo operacijoje Dienpinigių išmokėjimo procento 0, šiam darbuotojui dar bus priskaityt ir suomiški komandiruotpinigiai.

3.3. Nuo visų suomiškų priskaitymų bus paskaičiuotas ir suomiškas GPM pagal tarifą, nurodytą darbuotojo kortelėje Kintamajame GPMT_FI