Užsieniečio, dirbančio pagal darbo sutartį Lietuvoje, DU ypatumai

Užsieniečio, dirbančio pagal darbo sutartį Lietuvoje, DU ypatumai. Jei Jūsų įmonėje pagal darbo sutartį dirba užsienietis, Jums atsiranda prievolė taikyti kitokius nei nuolatiniams Lietuvos gyventojams mokesčius.  Tam tikslui jau registruojant darbuotojo kortelę būtina atlikti tam tikrus nustatymus, kad vėliau būtų atliekami teisingi DU skaičiavimai sistemoje.
1. Registruojant užsienio piliečio darbuotojo kortelę sistemoje užpildykite privalomą informaciją įprastai (instrukciją rasite čia). Papildomai turite pridėti kintamąjį USV. Darbuotojo kortelės skiltyje Kintamųjų reikšmės spauskite [Naujas] ir atvertoje lentelėje pasirinkite kintamąjį iš sąrašo Užsienietis su viza ir nurodykite kintamojo galiojimo datą (darbu sutarties pradžios datą). Pridėjus kintamąjį visi DU skaičiavimai bus atliekami įvertinant užsienio piliečiams taikomus kitokius mokesčių tarifus (juos rasite oficialiame SODRA puslapyje čia)
Screenshot_1
2. Pereikite į skiltį Papildoma informacija ir pridėkite naują eilutę bei pasirinkę reikšmę iš Dokumentų tipų sąrašo Užsieniečio kodas (ILTU) bei Dokumento Nr. nurodykite užsieniečio kodą (reikalinga 1 SD ataskaitoje).

3. Generuokite SODRAI teikiamą 1 SD ataskaitą, kurioje, pagal suvestą informaciją aukščiau, užsipildys reikiami laukai.

4. Skaičiuojant darbo užmokestį atsižvelgiant į darbuotojo kortelėje nurodytą kintamąjį, bus paskaičiuojami ir atitinkami mokesčiai.

5. Užsieniečiui įgijus leidimą gyventi Lietuvoje pasikeičia ir jo darbo užmokesčio apmokestinimas t.y. pradedamos skaičiuoti ir PSD įmokos. Atitinkamai darbdavys turi informuoti SODRA apie pasikeitimus, pateikdamas 2 SD ir 1 SD formas su atitinkama informacija. Jei priimtas užsienietis, dirbęs su vizą, įgijo leidimą gyventi Lietuvoje:
5.1. Atverkite darbuotojo kortelės skiltyje Kintamųjų reikšmės esantį kintamąjį USV ir spauskite [Nutraukti kintamojo reikšmės galiojimą] bei nurodykite USV galiojimo pabaigos datą (ne imtinai! t.y. nurodžius datą 06 21 reikš, kad USV baigia galioti 06 20). Spauskite [Gerai] ir užverkite kintamojo kortelę.

5.2. Paskaičiuokite darbuotojo darbo užmokestį (informacija reikalinga 2 SD formai): uždarykite tabelį (turi būti užpildytas iki USV galiojimo pabaigos), paskaičiuokite DU iki USV galiojimo pabaigos.
5.3. Generuokite SODRAI teikiamą 2 SD formą įprastai. Formoje atitinkamai bus parenkamas priežasties kodas 22 - ĮGYTA TEISĖ NEMOKĖTI PSD ĮMOKŲ ARBA NUSTATYTA PRIEVOLĖ MOKĖTI PSD bei pateikiama informacija apie priskaitytą darbo užmokestį, kol užsienietis dirbo su viza.

Jei teiksite 2 SD forma pažeidžiant teisės aktus t.y. atgaline data, 2 SD forma nebus sugeneruojama teisingai.
5.4. Generuokite SODRAI teikiamą 1 SD formą įprastai. Formoje atitinkamai bus parenkamas priežasties kodas 22 - ĮGYTA TEISĖ NEMOKĖTI PSD ĮMOKŲ ARBA NUSTATYTA PRIEVOLĖ MOKĖTI PSD, nurodyta sutarties rūšis.

5.5. Pateikę reikiamas ataskaitas atrakinkite DU žiniaraštį, atidarykite tabelį. Skaičiuojant darbo užmokestį už pilną mėnesį, DU žiniaraštyje priskaitytą Darbo užmokestį matysite išskaidytą į 2 dalis: iki USV galiojimo pabaigos ir po. Atitinkamai bus paskaičiuojami ir mokesčiai. Teikiant SAM ataskaitą bus deklaruojama tik ta dalis priskaityto darbo užmokesčio, kuri buvo priskaičiuota po USV galiojimo pabaigos.