Tabeliuose/Grafikuose matomų darbuotojų administravimas pagal Padalinio vadovą

Tabeliuose/Grafikuose matomų darbuotojų administravimas pagal Padalinio vadovą. Dažniausiai Padalinio vadovas arba kitas jo įgaliotas asmuo pildo informaciją, susijusią su darbuotojo planuojamu dirbti laiku bei faktiškai dirbu laiku. Tam BSS ERP pildoma informacija Grafikų portale ir Tabelių portale. Žemiau rasite aprašymą kaip nustatyti, kad atitinkami Padalinio vadovai (ar jų įgalioti asmenys) matytų tik jiems reikalingus darbuotojus.
1. Naudotojų, kurie gali matyti Tabelių/Grafikų portalą priskyrimas.
1.1. Tam, kad apskritai galėtumėte naudotis Tabelių/Grafikų portalais, turite juos įjungti. Tai padarysite programos nustatymuose pažymėję varnelę Leisti prisijungti į tabelių portalą ir Leisti prisijungti į grafikų portalą. Šie nustatymai įjungiami visam portfeliui ir jei naudotojas turės atitinkamas roles - portalus jis matys.

1.2. Darbuotojai gali matyti Tabelių/Grafikų portalus tik turėdami atitinkamą rolę. Apskritai kiekvienas Darbuotojas, susietas su naudotoju, turi jam priskirtą rolę, kur apibrėžiamas naudotojo teisių rinkinys programoje. Roles rasite Saugumas -> Naudotojų rolės. Jei darbuotojai turi matyti Tabelių ar/ir Grafikų portalus, jų naudotojams papildomai priskirkite jau paruoštas roles:
* Grafikų administratorius - naudotojas matys visus darbuotojus, kuriuos gali matyti pagal saugos nustatymus bei galės redaguoti reikiamą informaciją.
* Tabelio portalo administratorius - naudotojas matys visus darbuotojus, kuriuos gali matyti pagal saugos nustatymus bei galės redaguoti reikiamą informaciją.
* Grafikų naudotojas - prisijungęs darbuotojas į portalą matys tik savo informaciją t.y. 1 įrašą savo darbuotojo ir negalės jos redaguoti.
* Tabelio portalo naudotojas - prisijungęs darbuotojas į portalą matys tik savo informaciją t.y. 1 įrašą savo darbuotojo ir negalės jos redaguoti.
1.3. Roles priskirkite pažymėję reikiamą rolę ir perėję į skiltį Naudotojai pasirinkę [Pridėti].

2. Darbuotojų matymas portaluose pagal nustatymus. Tam, kad portaluose darbuotojai būtų matomi pagal nustatymus - įrašų saugą, (pavyzdžiui, projektų vadovas matytų tik savo padalinio darbuotojus), turite įjungti Pesimistinę darbuotojų saugą.
2.1. Eikite į Saugumas -> Įrašų sauga. Pažymėjus sritį Darbuotojai pasirinkite saugos režimą pesimistinis ir pažymėję varneles išsaugokite.

2.2. Patikrinkite ar skiltyje įrašų rolės susikūrė numatytos rolės kaip kad pridėtame paveiksle. Jei ne - pridėkite jas.

2.3. Dažniausia, kad informacija atsinaujintų, reikia palaukti iki 30 min. Taip įjungus pesimistinį saugos rėžimą, tiek Tabelių portale, tiek Grafikų portale atitinkami naudotojai matys tik tuos darbuotojus, kurių saugos informacijoje bus nurodyti. Saugos informacija darbuotojo kortelėje sukuriama automatiškai pagal žemiau aprašytą procesą.
3. Norėdami, kad padalinio vadovas prisijungęs į portalus matytų tik jam reikalingus darbuotojus, turite nurodyti jį kaip padalinio vadovą Padalinyje.
3.1. Eikite Personalas ir atlyginimai -> Padaliniai.

3.2. Atverkite reikiamą padalinį ir pereikite į skiltį Padalinio vadovai. Čia nurodykite Padalinio vadovą (ar jo įgaliotą asmenį), kuris administruos darbuotojus Grafikų ir Tabelių portale. Jei reikiamas darbuotojas jau pridėtas - pažymėkite jo eilutėje varnelę Ar mato tabelius ir grafikus.

3.3. Pažymėjus ir išsaugojus Padalinio informaciją, visi tame padalinyje esantys darbuotojai bus matomi priskirtam Darbuotojui tiek grafikų, tiek tabelių portale. Padalinyje esančių darbuotojų kortelėse bus automatiškai sukuriamas saugos įrašas.
3.4. Pasikeitus Padalinio vadovui ar esant poreikiui Padalinio darbuotojų Tabelius ir Grafikus matyti kitiems darbuotojams - pridėkite jį padalinio informacijoje ir pažymėkite varnelę Ar mato tabelius ir grafikus.