Papildomos poilsio dienos (mamadienio) administravimas individualiais periodais

Papildomos poilsio dienos (mamadienio) administravimas individualiais periodais. Šioje instrukcijoje rasite aprašymą kaip susikonfigūruoti, kad darbuotojams, kuriems priklauso 1 mamadienis/tėvadienis per periodą, būtų galima nusistatyti norimą periodo trukmę ir periodo skaičiavimo pradžios datą. Pavyzdžiui: darbuotojas dirba pagal suminę darbo laiko apskaitą arba standartiniu grafiku ir norite, kad mamadienį jis galėtų pasiimti ne dažniau kaip 1 kartą per 4 mėnesius.

1. Svarbu paminėti, funkcionalumas veikia tik tada, kai neįjungtas nustatymas Vieną vaiką turintiems papildomos dienos (mamadienio/tėvadienio) validacijai naudoti kalendorinius ketvirčius

2. Mamadienio/tėvadienio periodo nurodymas priimant naują darbuotoją į darbą.
2.1. Kurkite naują darbo sutartį įprastai, supildydami reikiamą informaciją.
2.2. Išsaugokite darbo sutartį ir pereikite į Papildomos informacijos skiltį. Nurodykite:
* Mamadienio/tėvadienio periodiškumas (mėn.) - įrašykite mėnesių skaičių, kuris indikuos kokiame laikotarpyje darbuotojas galės pasiimti mamadienį/tėvadienį. Pavyzdžiui: nurodysite 4, kas reikš, kad darbuotojas galės pasinaudoti mamadieniu/tėvadienu 1 kartą per 4 mėnesius. Pastaba: reikšmė nurodoma sveikais skaičiais.
* Mamadienio/tėvadienio periodo pradžia - nurodykite datą, nuo kurios turėtų prasidėti periodo skaičiavimas. Neužpildžius lauko, periodo pradžia bus skaičiuojama nuo darbo sutarties įsigaliojimo datos arba nuo teisės įgijimo į mamadienį/tėvadienį datos arba nuo teisės akto kuriuo suteikta papildoma diena įsigaliojimo datos (2022 08 01). Naudinga nusirodyti periodiškumą, bet nenurodyti periodo pradžios datos tiems darbuotojams, kurie dar neturi vaikų, bet gal ateityje turės, tuomet periodiškumo pradžia jiems bus vaiko gimimo data ir nereikės atlikti papildomų korekcijų darbo sutartyje gimus vaikui.
Jei periodo data buvo nurodyta ankstesnė, nei buvo įgyta teisė į mamadienį/tėvadienį - periodas bus skaičiuojamas nuo vaiko gimimo datos.

3. Mamadienio/tėvadienio periodo nurodymas jau galiojančioms sutartims. Jei jau turite patvirtintas darbuotojų darbo sutartis, bet norite naudotis funkcionalumu, tuomet naudokite Darbo sutartyje esančią funkciją [Redaguoti darbo sutartį] ir Papildomoje informacijoje užpildykite 2 punkte minimus laukus. Sistema gali bandyti išskaičiuoti periodo pradžios datą, bet tikslinga būtų ją pasitikrinti ir nusirodyti reikiamą arba apskritai nenurodyti.