Kaip susivesti periodinį mokėjimą (išskaitą iš darbuotojo)

Kaip susivesti periodinį mokėjimą (išskaitą iš darbuotojo). Instrukcijoje pateikiamas aprašymas kaip Personalas ir atlyginimai registruoti įvairius periodinius mokėjimus darbuotojams. Periodiniai mokėjimai būna įvairūs: antstolių skolos išieškojimas, alimentai, gyvybės draudimas, kaupimas į III pakopos pensijų fondą ir k.t.
1. Periodiniai mokėjimai registruojami konkretaus darbuotojo kortelėje, skiltyje Periodiniai mokėjimai, paspaudus [Naujas]. Kiekvienam periodiniam mokėjimui kuriamas atskiras periodinis mokėjimas.

 naujas periodinis mokėjimas
2. Toliau pateikiame detalų periodinio mokėjimo kortelės laukų aprašymą:
2.1. Dokumento tipas:
* Vykdomasis dokumentas arba periodinis mokėjimas - tipai naudojami tada, kai periodinis mokėjimas yra vykdomasis raštas ar alimentai. Naudojant šiuos tipus bus taikomos DK nurodytos ribos išskaitoms iš DU (atitinkami patvirtinti procentai, kiek galima išskaityti nuo MMA ir nuo sumos, viršijančios MMA). Nėra skirtumo kurį tipą naudosite, jie atliks tą pačią funkciją, tik patogumui galite vieną tipą naudoti antstolių skoloms registruoti, o kitą - alimentams. Taip lengvai galėsite filtruoti vieną ar kitą išskaitą.
periodinio mokėjimo tipas
* Profsąjungos mokestis - tipas naudojamas tada, kai registruojamas periodinis mokėjimas, mokamas profsąjungai
Screenshot_3
* Periodinis mokėjimas neatsižvelgiantis į priskaitymus - tipas naudojamas visiems kitiems periodiniams mokėjimas iš darbuotojo, kuriems netaikomos jokios išskaitų lubos: gyvybės draudimas, pensijų kaupimas III pakopoje, investicinis draudimas ir panašiai.
Screenshot_4
2.2. Pavadinimas - laisvai vedamas tekstas, kur nurodomas periodinio mokėjimo pavadinimas
2.3. Dokumento nr. - nurodomas dokumento numeris
2.4. Registracijos data - dokumento registracijos data
2.5. Mokėtojas ir mokėtojo asmens kodas - pagal nutylėjimą visada bus darbuotojas ir jo kodas, nes išskaitoma bus iš jam priskaityto DU.
2.6. Gavėjas - iš sąrašo pasirenkamas partneris, kuriam bus pervedamos sumos (šiam partneriui bus sukurta mokėtina suma DU mokėtinose sumose, jam bus atliekamas mokėjimas)
2.7. Atskaitymo tipas:
* Iki nurodytos datos - periodinis mokėjimas bus kuriamas kas mėnesį iki nurodytos datos
* Kol bus išmokėta nurodyta suma - periodinis mokėjimas bus kuriamas kas mėnesį, kol bus išmokėta visa nurodyta suma skiltyje Visa suma
* Pastovus - periodinis mokėjimas bus kuriamas kas mėnesį iki kol darbuotojas dirbs įmonėje.
2.8. Mokėjimo tipas:
* Bankas - mokėjimas bus atliekamas banke
* Kasa - mokėjimas bus atliekamas per kasą
* Pašto perlaida - mokėjimas bus atliekamas pašto perlaida
2.9. Mokėjimo pradžia - nurodoma data, nuo kurios bus pradedami kurti periodiniai mokėjimai.
2.10. Visa suma - laukas aktyvus tik tada, jei 2.7. punkte pasirinkote Kol bus išmokėta nurodyta suma. Tada čia nurodoma pilna išmokėjimų suma.
2.11. Procentas, nuo atskaitymų (neviršijant įstatymais numatytų lubų %) - nurodomas procentas, jei numatyta, kad periodinio mokėjimo suma bus konkretus procentas nuo priskaityto DU.
2.12. Išmokėtas - varnelė užsideda automatiškai tada, kai baigiama išmokėti visa suma, nurodyta 2.10. punkte.
2.13. Sustabdytas - varnelė uždedama rankiniu būdu tada, kai periodinis mokėjimas yra sustabdomas, tada periodiniai mokėjimai nebekuriami.
2.14. Priskaitymas - laukas pildomas tuo atveju, kai periodinis mokėjimas nėra išskaitomas iš DU. Pavyzdžiui įmonė moka už darbuotoją Gyvybės draudimą. Tokiu atveju įmokų suma nėra išskaitoma iš darbuotojo Darbo užmokesčio, bet turi matytis prie darbuotojui priskaitytų sumų. Tada Priskaitymų lauke būtina pasirinkti Pensijų kaupimo(III pakopa) apmokėjimas arba Draudimo apmokėjimas, priklausomai nuo periodinio mokėjimo pobūdžio.
2.15. Atskaitymas - pasirenkamas iš sąrašo pagal poreikį:
* Alimentai - pasirenkamas tada, kai periodinis mokėjimas yra alimentai
* Profsąjungos mokesčio periodinis mokėjimas - kai periodinis mokėjimas yra profsąjungai
* Gyvybės draudimo ir pensijų įmokos - kai periodinis mokėjimas yra gyvybės draudimas ar III pakopos pensijų kaupimas
* Vykdomasis raštas - kai periodinis mokėjimas yra antstolių atsiųstas patvarkymas dėl skolos išieškojimo (visi išskyrus alimentus).
2.16. Prioritetas - nurodomas periodinio mokėjimo prioritetas skaičiumi (pagal teisės aktus: 1, 2, 3)
2.17. Mokėjimo pabaiga - laukas pildomas tik tada, kai 2.7. punkte pasirinkote Iki nurodytos datos, tada čia nurodoma data, iki kurios kuriami periodiniai mokėjimai.
2.18. Likutis - lauke matomas periodinio mokėjimo likutis, jei 2.7. punkte pasirinkta Kol bus išmokėta nurodyta suma ir įvertinus jau atliktus mokėjimus
2.19. Mokama suma - nurodoma mokama suma kas mėnesį, jei 2.7. punkte pasirinkote Pastovus. Būtent tokiai sumai bus kas mėnesį kuriami periodiniai mokėjimai DU žiniaraštyje.
Nurodžius visą informaciją periodinis mokėjimas patvirtinamas viršuje paspaudus [Patvirtinti]
Pvz.: III pakopos pensijų kaupimo periodinis mokėjimas, kai mokėjimas išskaitomas iš DU, atrodys taip:
Screenshot_5
3. Skaičiuojant darbo užmokestį, DU žiniaraštyje matysite atskaitymą (arba ir priskaitymą), pagal periodiniame mokėjime nurodytą informaciją.

SVARBU:

* jei periodiniam mokėjime nurodote Atskaitymą DRD - Gyvybės draudimo ir pensijų įmokos, būtina nurodyti ir priskaitymą DRDA - Draudimo apmokėjimas
* jei periodiniam mokėjime nurodote Atskaitymą SDRD - Sveikatos draudimo įmokos, būtina nurodyti ir priskaitymą SDRDA - Sveikatos draudimo apmokėjimas