Kaip suimportuoti darbo sutartis

Kaip suimportuoti darbo sutartis
Darbo sutarčių importas galimas tik tada, kai suimportuojate darbuotojų korteles. Sutarčių importas analogiškas darbuotojų kortelių importui - tam tikri sistemos laukai susiejami su excel failo laukais. Darbo sutarčių importo metu suimportuojama ir darbo stažo informacija.
1. Importui naudojamą excel failą rasite čia excel
1.2. Duomenys importuojami Personalas ir atlyginimai -> Darbo sutartys -> Importuoti
Screenshot_2
2.3. Atvertoje lentelėje nurodykite importo failą. Jei jo nemodifikavote - pasirinkite Šabloną Darbo sutarčių importas - tada Jums nebereiks sieti sistemos laukų ir failo, bus taikomas standartinis duomenų susiejimas. Spauskite [Toliau]. Nurodykite duomenų pradžios ir pabaigos datą, spauskite [Toliau].
2.4. Sistemos laukų ir importo failo susiejimas. Šis susiejimas reikalingas tam, kad importuojami Jūsų failo laukai turėtų atitiktį su sistemos laukais. Susiejimas gali atrodyti kaip paveiksle žemiau. Įvertinkite, kokios informacijos nekeliate (pvz. neturite suminę laiko apskaitą dirbančių darbuotojų), informacija gali skirtis. Jei pasirinkote šabloną - tuomet tik pasitikrinkite kokios informacijos nekeliate, ar visos reikšmės susietos su sistemos reikšmėmis stulpelyje Reikšmių susiejimas (BŪTINAI atverkite simbolį kaip kad aprašyta žemiau ir įsitikinkite, kad visos eilutės turi atitikmenis).
Screenshot_1
Atributų stulpelio eilutėje Darbo sutarties rūšis (o vėliau Padalinio kodas ir Pareigybės kodas ir kt.) atverkite stulpelyje Reikšmių susiejimas esantį simbolį ir atsivėrusioje lentelėje nurodykite kokio duomenų failo lauko kokia reikšmė bus atitikmuo sistemoje. Susieję spauskite [Gerai]
Pvz.:
Screenshot_14
Atlikę susiejimą duomenų susiejimo lange spauskite [Toliau]
2.5 Sekančiame lange nužymėkite varneles prie pasirinkimų Atostogų operacijų įrašai ir Sutarties kintamųjų reikšmės, Praėjusių metų VDU informacija, šie duomenys bus importuojami  tik tada, kai darbo sutartys bus su statusu Galiojančios

Screenshot_5
2.6. Sistemoje prasidės duomenų importas. Pasibaigus importui matysite importo rezultatus. Paspaudus [Toliau] bus siūloma išsaugoti sukurtą susiejimo šabloną - išsaugokite jį,  atostogų likučių, stažo ir VDU importe Jums jo reikės.
Screenshot_38
2.7. Atnaujinę darbo sutarčių paiešką matysite suimportuotas sutartis. Galite kiekvieną peržiūrėti, pakoreguoti pagal poreikį. Priskirkite priėmimo pagrindą. Pasitikrinę spauskite [Patvirtinti priėmimą į darbą]. Sutarties statusas bus pakeistas į Galiojanti.