17. Darbuotojų VDU informacijos suvedimas arba importas

Darbuotojų VDU informacijos suvedimas arba importas. Darbuotojo VDU suvedimas reikalingas tam, kad skaičiuojant atostoginius (ar kitas išmokas, kur reikalingas VDU) būtų paskutinių trijų mėnesių DU informacija. Kai sistemoje darbuotojui DU bus paskaičiuotas už tris mėnesius - suvesta VDU informacija bus nebeaktuali. VDU informaciją galima susivesti rankiniu būdų sistemoje prie kiekvieno darbuotojo sutarties arba suimportuoti tiesiai į sistemą naudojant excel importo failą. Bet kokiu atveju pirmiausia sistemoje turi būti užregistruota darbuotojo sutartis. Kaip sistemoje registruoti sutartis rasite čia.

1. Rankinis VDU suvedimas.

1.1. Rankinis suvedimas atliekamas modulyje Personalas ir atlyginimai -> Darbo sutartys. Darbo sutarčių paieškoje raskite darbuotojo, kuriam reikia įvesti VDU sutartį ir atidarykite ją
Screenshot_23
1.2. Pereikite į sutarties skiltį Kintamųjų reikšmės ir spauskite mygtuką [Praėjusių periodų VDU inf]
Screenshot_24
1.3. Atveriamas VDU informacinis langas, kur turite nurodyti konkretų mėnesį, kuriam bus naudojamas VDU ir 3 prieš tai einančių mėnesių informaciją. Pavyzdžiui, jei už 2018 metų balandžio mėnesį DU jau skaičiuosite sistemoje, tai Jums reikia supildyti informaciją apie sausio, vasario ir kovo mėnesio DU, tam, kad skaičiuojant balandžio mėnesio atostoginius darbuotojui būtų nustatomas teisingas VDU.
Screenshot_25
1.4. Atnaujinę paiešką matysite sukurtus kintamuosius pagal Jūsų suvestą informaciją, reikalingus skaičiavimams.
Screenshot_26
1.5. Išsaugokite duomenis ir uždarykite darbo sutartį

2. VDU importas.

Jei darbuotojų skaičius didelis - tikrai daug patogiau šią informaciją suimportuoti naudojant exelio failą.
2.1. Importo failą rasite modulyje Dokumentai paieškoje įvedę VDU arba parsisiųskite paspaudę šią nuorodą excel
Screenshot_17
2.2. Exel faile nurodykite privalomus laukus:
Tabelio Nr. - nurodykite darbuotojo, kurio VDU importuosite tabelio numerį (jį rasite darbuotojo sutarties pagrindinėje informacijoje)
Žiniaraščio data. VDU skaičiavimams skirtos sumos bus kuriamos -1, -2, -3 mėn. atgal - nurodykite žiniaraščio, kuriame bus skaičiuojamas VDU datą. Pagal čia nurodytą datą VDU automatiškai bus importuojamas trims mėnesiams atgal.
VDU skaičiavimams naudojamų priskaitymų suma -1 mėn. - prieš tai buvusio mėnesio, kuris naudojamas VDU skaičiavime priskaitymų sumą
VDU skaičiavimams išdirbto laiko dienomis sk. (arba NDDN jeigu žmogus tą mėn. nedirbo) -1 mėn. - prieš tai buvusio mėnesio, kuris naudojamas VDU skaičiavime dirbtų dienų skaičių
VDU skaičiavimams išdirbto laiko valandomis sk. (arba NDVN jeigu žmogus tą mėn. nedirbo) -1 mėn. - prieš tai buvusio mėnesio, kuris naudojamas VDU skaičiavime dirbtų valandų skaičių
Analogiškai pildomos kitos grafos tik jau antrojo ir vėliau trečiojo VDU skaičiavimo mėnesių. Pavyzdžiui, jei už 2018 metų balandžio mėnesį DU jau skaičiuosite sistemoje, tai Jums reikia supildyti informaciją apie kovo, vasario ir sausio mėnesio DU, tam, kad skaičiuojant balandžio mėnesio atostoginius darbuotojui būtų nustatomas teisingas VDU. Teisingai supildytas failas atrodo taip:
Screenshot_28
2.3. Importas atliekamas Darbo sutarčių lange paspaudus Veiksmai -> Praėjusių periodų VDU informacijos importavimas
Screenshot_29
2.4. Paspaudus mygtuką ir pasirinkus importo failą sukuriamas importo procesas masiniuose procesuose. Sistemoje pateikiama informacija apie tai, kur spauskite [Gerai]
2.5. Jei duomenų skaičius nėra didelis, po kelių akimirkų jau galite tikrinti suimportuotus VDU duomenis darbuotojo sutarties skiltyje Kintamųjų reikšmės
2.6. Masinio proceso eigą galite stebėti modulyje Masiniai procesai -> masinių procesų vykdymas sąraše radę Praėjusių periodų VDU informacijos importavimas masinį procesą ir perėję į skiltį Detalės
Screenshot_32