Darbuotojų, dirbančių 6 d.d. savaitę DU skaičiavimas

Darbuotojų, dirbančių 6 d.d. savaitę DU skaičiavimas. Darbo kodekse numatyta galimybė dirbti darbuotojams pagal 6 darbo dienų savaitę, o kai kuriems darbuotojams dar ir sutrumpinta darbo laiko norma (pavyzdžiui medikai). Žemiau rasite aprašymą ką reikia padaryti ERP Personalas ir atlyginimai, norint skaičiuoti tokiems darbuotojams darbo užmokestį.
1. Kuriant sutartį būtina:
1.1. pasirinkti darbo laiko normą Darbo valandų norma
1.2. Priskirti darbo laiko normą ar dienų skaičių per savaitę atitinkantį grafiką
1.3. Valandinis darbas - pažymėta Taip
1.4. Suminė darbo laiko apskaita Taip
1.5. Papildomoje informacijoje atitinkamai uždedama varnelė 6 darbo dienų savaitė
1.6. Jei darbuotojas dar ir medikas - papildomoje sutarties informacijoje jam nurodoma savaitės darbo laiko norma 38 val. Pagal poreikį uždedama ir 1.5. punkte nurodyta varnelė. Nurodyta sutrumpinta darbo laiko norma įtakoja suminės darbo laiko apskaitos periodų valandų išskaičiavimą.
Sukurta sutartis gali atrodyti taip:


2. Patvirtinus sutartį tokiems darbuotojams iš karto pritaikoma atitinkamai 24 d.d. atostogų norma.

3. Sukūrus tabelius automatiškai susikuria suminės darbo laiko apskaitos periodų informacija

4. Uždarius tabelius atitinkamai sukaupiama daugiau atostogų per periodą.

5. Išleidžiant atostogauti taip pat nurašoma atitinkamai daugiau darbo dienų. Pavyzdžiui: jei darbuotojas išėjo atostogų 14 kalendorinių dienų nuo pirmadienio iki dar kito sekmadienio, bus nurašyta nuo atostogų 12 d.d. (dirbant 5 d.d. savaitę nurašoma 10 d.d.)
6. Darbo užmokestis skaičiuojamas įprastai, pagal faktiškai dirbtą laiką.