Darbo sutarties ir jos kintamųjų keitimas

Darbo sutarties keitimas. Norint pakeisti darbuotojo darbo sutarties sąlygas eikite į modulį Personalas ir atlyginimai -> Darbo sutartys. Darbo sutarčių paieškoje susiveskite darbuotoją. Susiraskite šio darbuotojo, kuriam norite atlikti pakeitimus, galiojančią darbo sutartį ir atsidarykite darbo sutarties langą spragtelėje pele ant jos du kartus arba paspaudę [Atidaryti]. Atsivėrusiame lange matote darbuotojo galiojančios darbo sutarties pagrindinės informacijos duomenis.

Galite keisti šias darbo sutarties sąlygas:
Sutarties rūšį
Padalinį
Pareigybę
Etato dydį
Darbo laiko normą bei darbo grafiką.
Įrankių juostoje viršuje paspauskite [Keisti darbo sutartį]. Aktyvuosis privalomi laukai, kuriuos būtina suvesti: Įsigaliojimo data - įrašykite datą nuo kurios keisis darbuotojo darbo sutartis ir pakeitimo pagrindas - paspauskite ant paieškos lango ir išsirinkite pagrindą.

Pvz. Nuo 2023 08 01 d. keičiame darbuotojui pareigybę. Paspauskite [Keisti darbo sutartį] supildykite įsigaliojimo datą ir pakeitimo pagrindą. Laukelyje Pareigybė paspauskite paieškos ženklą ir atsivėrusiame pareigybių paieškos lange susiraskite ir išsirinkite naują pareigybę. Tokiu pačiu principu keičiamas padalinys, darbo laiko norma ir grafikas. Sutarties rūšis pasirenkama iš sąrašo, o etato dydis įrašomas ranka.

Atlikę visus norimus darbuotojo darbo sutarties pakeitimus pagrindinėje informacijoje (vienu kartu galite keisti kelis punktus) išsaugokite paspaudę [Saugoti] aktyvuosis mygtukas [Patvirtinti pakeitimus]. Jei tai baigtiniai keitimai tuomet patvirtinkite paspaudę [Patvirtinti pakeitimus].

Patvirtinus darbuotojo darbo sutarties pakeitimus laukai: Įsigaliojimo data ir Pakeitimo pagrindas taps nebeaktyvūs. Srityje Darbo sutarties istorija atsiras įrašas apie ankstesnės darbo sutarties sąlygas. Joje atvaizduojami visi atlikti sutarties pakeitimai
SVARBU: jei pakeitimų nepatvirtinsite, Darbos sutarčių sąraše matysite dvi darbo sutartis: viena su statusu Galiojanti (pirminė versija), kita su statusu Nauja (padaryti pakeitimai). Sistema darbui naudoja tik sutartį su statusu Galiojanti. Taip pat svarbu: jei pakeitimus darysite į ateitį darbo sutarties statusas bus Nauja kol nesueis Įsigaliojimo diena, tuomet darbo sutartis taps Galiojanti.
Darbo sutarties kintamųjų reikšmių keitimas. Jei norite pakeisti darbuotojo darbo sutarties kintamąjį (pvz. etatinį/ valandinį atlyginimą ir pan.) eikite į darbuotojo galiojančios darbo sutarties langą ir įrankių juostoje spauskite [Keisti darbo sutartį]. Supildykite įsigaliojimo datą ir pakeitimo pagrindą ir spauskite [Saugoti].Tuomet pereikite į darbo sutarties skiltį Kintamųjų reikšmės ir spauskite [Atnaujinti] arba paieškos ženklą. Atsiranda ankstesnės sutarties kintamieji.

Jei kintamasis tinkamas galite jį koreguoti - spragtelėkite pele 2 kartus ant kintamojo. Atsivėrusiame lange koreguokite reikšmę ir išsaugokite. Jei kintamojo nereikia - pasirinkite jį ir spauskite [Trinti]. Jei reikia naujo kintamojo jį galite pridėti paspaudę mygtuką [Naujas]. Atvertoje kortelėje pasirinkite kintamąjį iš sąrašo ir nurodykite reikšmę bei galiojimo pradžios datą pagal poreikį. Standartinių ir dažniausiai naudojamų Kintamųjų reikšmės su pastabomis pateikiamos instrukcijoje Darbo sutarties registravimas.
Atkreipiame dėmesį - jei kintamasis turi galiojimo datas - pasikoreguokite jas pagal naujos sutarties sąlygas.