Darbo priemonių išdavimas/grąžinimas

Darbo priemonių išdavimas/grąžinimas. Šioje instrukcijoje rasite informaciją kaip dirbti su darbo priemonių portalu, kaip vykdomas darbo priemonių išdavimas, grąžinimas, portalo struktūra ir pan. Veiksmai atliekami tik Darbo priemonių portale. Norėdami sukonfigūruoti darbo priemonių portalą skaitykite instrukciją čia.
1. Darbo priemonių portalas matomas tik Darbo priemonių išdavinėtojas arba Darbo priemonių administratorius rolę turintiems darbuotojams. Darbo priemonių portalas matomas kaip DVS komponentas, todėl tiek išdavinėtojas, tiek administratorius papildomai turi turėti DVS naudotojo arba DVS administratoriaus rolę, kad apskritai galėtų prisijungti prie DVS.

2. Darbo priemonių portalą sudaro dvi skiltys:
2.1. Darbo priemonės, kur matosi visi darbuotojai ir visos jiems priklausančios išduoti darbo priemonės ar jau išduotos darbo priemonės. Sritis skirta tik duomenų peržiūrai. Čia galima matyti kokios darbo priemonės kokiems darbuotojams išduotos ir kokias dar reikia išduoti. Taip pat matysite kokie išduotų priemonių požymiai (pvz.: dydis, spalva ir pan.). Matosi kas ir kada priemonę išdavė. Taip pat lanksčiai galite išfiltruoti duomenis naudodamiesi filtrais Darbuotojas, Išdavimo data, Padalinys.

2.2. Darbuotojai srityje pateikiamas darbuotojų sąrašo suvestinė, kur matyti kiek darbuotojui darbo priemonių reikia išduoti, kiek jų išduota ir kiek ne. Šioje dalyje atliekami darbo priemonių išdavimai, fiksuojami grąžinimai. Srityje duomenis galite patogiai filtruoti pagal Darbuotoją, Padalinį, Pareigas, Darbo sutarties statusą.

3. Darbo priemonių išdavimas. Darbuotojui gali būti išduodamos ne tik tos darbo priemonės, kurios jam priklauso pagal pareigybės aprašymą, bet ir papildomos darbo priemonės, kurių prie pareigybės nurodyta nėra.
3.1. Norėdami išduoti darbo priemonę atverkite darbuotojo darbo priemonių informaciją skiltyje Darbuotojai paspaudę ant reikiamo darbuotojo įrašo - Jums bus atverta darbuotojo darbo priemonių suvestinė, kur detaliai matysite reikiamas išduoti ir jau išduotas darbo priemones.

3.2. Norėdami išduoti darbo priemonę iš esamų sąraše t.y. tų, kurios darbuotojui priklauso pagal pareigybę:
3.2.1. pažymėkite įrašo eilutėje varnelę (ar kelias, jei norite išduoti kelias priemones iš karto) ir atvertame dialoge pasirinkite Išduoti. Esant poreikiui šiame dialoge taip pat galite pašalinti pasirinktas priemones;

3.2.2. Jums bus atvertas darbo priemonių požymių nurodymo langas, kuriame įveskite išduodamų priemonių požymius. Jei požymis unikalus - pirmą kartą išduodant reikšmė turi būti sukuriama (paskui grąžinant ir vėl išduodant darbo priemonę jau galėsite pasirinkti iš sąrašo).

3.2.3. Pilnai aprašyta darbo priemonė gali atrodyti taip:

3.2.4. Galite pridėti komentarą, kuris bus matomas darbo priemonės išdavimo spausdinyje.
3.2.5. Esant poreikiui iš karto galite pridėti ir kitas darbo priemones, kurios nepriklauso darbuotojui pagal pareigybę. Tai padarysite darbo priemonių išdavimo lange pasirinkę Nauja priemonė ir pasirinkę iš sąrašo reikiamą bei nurodę jos požymius.

3.2.6. Supildę informaciją spauskite [Peržiūrėti dokumentą] ir Jums bus sugeneruotas Darbo priemonių išdavimo dokumentas. Peržiūrėkite jį ir jei pastabų neturite, spauskite [Pasirašyti ir pateikti]. Esant poreikiui redaguoti informaciją - spausdinio peržiūroje spauskite Grįžti ir paredaguokite informaciją.

3.2.7. Dokumentui bus uždedamas išduodančiojo asmens pažangus parašas. Grįžę į darbo priemonių sąrašą matysite pasikeitusį darbo priemonių statusą, jos bus Išduotos, o skiltyje Dokumentas matysite nurodą į sugeneruotą dokumentą. Darbo priemonės išdavimo faktas bus įvykęs, o priemones gaunantis darbuotojas gaus išdavimo dokumentą pasirašymo veiklai.

3.3. Norėdami išduoti papildomas darbo priemones t.y. tas, kurios nepriklauso pagal pareigybę:
3.3.1. Darbuotojo darbo priemonių suvestinėje spauskite [Išduoti naujas darbo priemones]

3.3.2. Atvertame dialoge pasirinkite tipą (grąžintina darbo priemonė ar ne, toliau pagal tai bus pateikiamas darbo priemonių sąrašas) ir priemonę bei nurodykite jos požymius.

3.3.3. Užpildę reikiamą informaciją spauskite [Peržiūrėti dokumentą] ir Jums bus sugeneruotas Darbo priemonių išdavimo dokumentas. Pasirašius ir pateikus - fiksuojamas darbo priemonės išdavimo faktas.
3.4. Unikalias - grąžintinas darbo priemones išduoti galite tik vieną kartą arba kai ji yra grąžinama, taigi išdavus unikalią darbo priemonę jos galimų išduoti priemonių sąraše daugiau nematysite, kol ji nebus grąžinta.

4. Darbo priemonės grąžinimas.
4.1. Darbuotojui grąžinus darbo priemones, darbuotojo darbo priemonių suvestinėje (ten kur ir buvo išduotos priemonės), pažymėkite varnele grąžinamas darbo priemones ir atvertame dialoge rinkitės Grąžinti/nurašyti.

4.2. Pateiktame lange peržiūrėkite grąžinamas (arba nurašomas) darbo priemones, esant poreikiui paredaguokite ir spauskite [Peržiūrėti dokumentą].

4.3. Jums bus pateiktas grąžinimo/nurašymo dokumento spausdinys, kurį pasirašius ir pateikus - fiksuojamas darbo priemonių grąžinimo (jei priemonė išduodama pakartotinai) arba nurašymo (jei priemonė yra negrąžintina) faktas.

4.4. Išduotas, nurašytas, grąžintinas darbo priemones patogiai peržiūrėkite darbuotojo darbo priemonių suvestinėje naudodami Statuso filtrą. Pagal nutylėjimą rodomos tik išduotos ir neišduotos darbo priemonės, tačiau papildomai galite matyti ir grąžintas bei nurašytas.

5. Darbuotojo darbo priemonių statusai:
* jei buvo grąžinta pakartotinai išduodama darbo priemonė - jos statusas bus Grąžinta ir papildomai matomas naujas darbo priemonės įrašas su galimybe išduoti kitą tokio pačio tipo darbo priemonę (jei priklauso pagal pareigybę) su statusu Neišduota.

* jei priemonė buvo negrąžintina ir grąžinimo metu fiksuotas jos nurašymas - tokios priemonės statusas bus Nurašyta.