8. Automatinis personalo įsakymų ir operacijų generavimas naudojant DVS

Automatinis personalo įsakymų ir operacijų generavimas naudojant DVS. Jei naudojate BSS dokumentų valdymo sistemą (DVS) - tiek personalo įsakymai tiek operacijos gali būti sukurti automatiškai t.y. DVS sukūrus atostogų, komandiruočių ir pan. įsakymą - personalo įsakymai ir operacijos Personalai ir atlyginimas modulyje susikurs automatiškai. Norint naudotis funkcionalumo reikia įsitikinti ar sistemoje atlikti reikiami nustatymai.
1. Sistemos nustatymai. Norėdami naudotis funkcionalumu įsitikinkite ar sistemoje atlikti reikiami nustatymai. Eikite Dokumentai -> Dokumentų konfigūracija -> Dokumentų tipų ir personalo įsakymų susiejimas. Standartiniu atveju nustatymai turėtų būti tokie kaip pridėtame pav.
Screenshot_13
2. Darbuotojas sukuria atostogų (ar kitą) prašymą įprastai DVS sistemoje
3. Pagal pateiktą prašymą registruokite DVS sistemoje įsakymą įprastai. Tada:
3.1. Užregistravus įsakymą dokumento profilyje aktyvuosis mygtukas [Sukurti personalo įsakymą ir operaciją] - paspauskite jį
Screenshot_14
3.2. Sistemoje bus pateiktas pranešimas, kad sukurtas personalo įsakymas ir operacija.
Screenshot_15
3.3. ERP sistemoje Personalo ir atlyginimų modulyje, skiltyje Personalo įsakymai rasite automatiškai sukurtą ir patvirtintą personalo įsakymą
Screenshot_16
3.4. ERP sistemoje Personalo ir atlyginimų modulyje, skiltyje Personalo operacijos rasite automatiškai sukurtą personalo operaciją, kurią liks tik patvirtinti.
Screenshot_17
4. Dokumentų tipai kuriems automatiškai kuriami personalo įsakymai ir operacijos matomi dokumentų konfigūracijoje skiltyje Dokumentų tipų ir personalo įsakymų susiejimas
Screenshot_18