Papildomų atostogų dienų pridėjimas, kai buvo dirbama poilsio ar švenčių dieną

Papildomų atostogų dienų pridėjimas, kai buvo dirbama poilsio ar švenčių dieną. Pasitaiko situacijų, kai už poilsio dieną dirbtą laiką ar darbą švenčių metu darbdavys ir darbuotojas susitaria, kad nebus mokamas padidintas DU, bet darbuotojui bus suteikiamos papildomos atostogų dienos. Kaip tokias situacijas apskaityti Personalas ir atlyginimai skaitykite žemiau.
1. Papildomai dirbtas laikas poilsio dieną tabelyje (ERP ir portale) žymimas pasirenkant reikiamus žymėjimus:
* DPA – Darbas savaitgalio metu ar poilsio dieną ne pagal grafiką kai pridedamos 2 dienos prie kasmetinių atostogų
* DPS – Darbas švenčių diena ne pagal grafiką apmokam 2,5 tarifu.
* DPSA – Darbas švenčių dieną ne pagal grafiką pridedant 2,5 dienos prie kasmetinių atostogų
* DSA – Darbas švenčių dieną pagal grafiką pridedant 2 kasmetinių atostogų dienas
2. Skaičiuojamas DU įprastai. Pagal nurodytus žymėjimus priskaitymų nebus.
3. Tabelių paieškoje (ERP) matysite sumines 1 punkte nurodytų žymėjimų reikšmes kiek tą mėnesį valandų Darbuotojas dirbo poilsio ar švenčių dieną

4. Beliks tik pagal suminę tabelio informaciją susiskaičiuoti kiek papildomų atostogų dienų darbuotojui priklauso ir jas pridėti.
4.1. Reikiamoje Darbo sutartyje, skiltyje Atostogos spauskite [Atidaryti]

4.2. Rinkitės Atostogų likučio korekcijos įvedimas

4.3. Atvertoje lentelėje nurodykite reikiamas reikšmes ir išsaugokite informaciją

4.4. Atostogų dienos bus pridėtos