Atlyginimo ar priedų, perskaičiuojamų iš neto į bruto, konfigūravimas ir naudojimas

Atlyginimų ar priedų, perskaičiuojamų iš neto į bruto, konfigūravimas ir naudojimas. Ši funkcija leis Jums susivesti ar susiimportuoti į DU žiniaraščius atlyginimo ar priedo sumas neto, o skaičiuojant darbo užmokestį ji bus automatiškai perskaičiuojama į bruto. Kitaip sakant, paskaičiuotas atlyginimą iš antro galo. Pavyzdžiui: su darbuotoju susitarėte kas mėnesį skirtingą nustatytą atlyginimą į rankas, kuris priklauso nuo objektų kuriuose dirbo skaičiaus tą mėnesį ir pan. Tokią sumą suvedate (arba suimportuojate) į DU žiniaraštį naudodami atitinkamo tipo Priskaitymą/Atskaitymą ir skaičiuojant darbo užmokestį automatiškai paskaičiuojama bruto suma, mokesčiai, o Išmokama suma bus tokia, kokią įvedėte. Arba kitas pavyzdys: su darbuotoju kas mėnesį susitariate skirtingą priedą į rankas, kuris priklauso nuo pardavimų ir pan.. Įvedate jo reikšmę į DU žiniaraštį ir automatiškai paskaičiuojama priedo bruto reikšmė bei atitinkami mokesčiai. Žemiau rasite aprašymą kaip naudotis šiuo funkcionalumo, kokia konfigūracija reikalinga ir kokie nustatymai įtakoja skaičiavimus.

1. Konfigūracija:
1.1. Priskaitymai, kurie perskaičiuojami iš neto į bruto:
* VIR Viso į rankas - naudokite kai iš neto į bruto turi būti perskaičiuojama visą išmokama suma.
* PIR Priedas „į rankas“ ir PIR2 Priedas „į rankas“ 2 - naudokite kai iš neto į bruto turi būti perskaičiuojama tik pridėto priedo suma.
1.2. Personalas ir atlyginimai -> Personalas ir atlyginimai konfigūracija -> Priskaitymų/Atskaitymų grupės. Grupėje Atlyginimo bazė galite sudėti Priskaitymus/Atskaitymus, kurie įtakoja skaičiavimus. Jei Priskaitymas/Atskaitymas pridėtas šioje grupėje, traktuojama, kad žiniaraštyje esantį suvesta išmokama suma į rankas (ar priedas į rankas) turi sumažėti atitinkamo Priskaitymo/atskaitymo sumai. Pavyzdžiui: darbuotojas kaupia pensijai ir papildomai "nuskaitoma" pensijų kaupimo suma nuo išmokamos sumos. Jei Papildomo kaupimo pensijai suma Atskaitymas bus pridėtas į nurodytą grupę - tai Išmokama suma darbuotojui bus sumažinta pensijų kaupimo sumai. Tarkime įvedėte išmokama suma į rankas 1000 eurų. Paskaičiuojamas bruto darbo užmokesti, mokesčiai, pensijų kaupimo suma ir Išmokama suma darbuotojui. Išmokama suma darbuotojui tokiu atveju bus ne įvestas 1000 eurų, bet 1000 eurų minus Papildomo kaupimo pensijai suma. Analogiška situacija jei darbuotojas turi periodinių mokėjimų. Prieš naudojantis funkcionalumu pasitikrinkite minėta Priskaitymų/Atskaitymų grupę ir įsitikinkite, ar joje yra tie Atskaitymai, kurie turėtų mažinti Išmokamą sumą darbuotojui.
1.3. Personalas ir atlyginimai konfigūracija -> Personalo ir atlyginimų nustatymai raskite nustatymą Permokėtą sumą „į rankas“, perkelti į sekantį mėnesį. Šis nustatymas reguliuoja ar gautą permoką tarp nustatyto atlyginimo ir įvestos sumos į rankas perkelti į kitą mėnesį t.y. jei darbuotojo nustatyta alga perskaičiavus į neto gaunasi didesnė, nei įvesta Viso į rankas reikšmė, tai sekantį mėnesį permokos sumai darbuotojas gaus mažiau.

2. Skaičiavimas iš neto į bruto.
2.1. Taikant tokį skaičiavimo būdą, darbuotojo darbo sutartis kuriama standartiškai, nurodomas nustatytas ar valandinis darbo užmokestis, kuris apibrėžtas susitariant su darbuotoju dėl darbo. Sutartis patvirtinama.
2.2. Toliau standartiškai pildomi ir uždaromi tabeliai.
2.3. DU žiniaraštyje pridedami (ar suimportuojami) 1.1. punkte išvardinti Priskaitymai su reikšmėmis. Dėmesio: viename žiniaraštyje negali būti Viso į rankas ir Priedas į rankas.
2.4. Užrakinami ir detalizuojami žiniaraščiai įprastai.

3. Pavyzdžiai:
3.1. Darbuotojo nustatytas atlyginimas 2000 eurų (toks nurodytas nustatytas atlyginimas darbo sutartyje). Su darbuotoju susitarta, kad už spalio mėnesį už didelį objektų skaičių jis į rankas gaus 2100 eurų. Tokiu atveju žiniaraštyje pridedama Viso į rankas reikšmė 2100 eurų. Paskaičiavus darbo užmokestį matysite, kad buvo sukurtas papildomas priskaitymas Vienkartinė premija „bruto“, kurią pridėjus prie nustatyto atlyginimo ir atskaičius mokesčius gausite įvestą Viso į rankas sumą.

Išskleidę tarpines sumas, eilutėje Atlyginimo bazė „į rankas“ matysite sumą, kuri būtų išmokama tik nuo nurodyto etatinio atlyginimo

Naujai sukurtame Tipe Viso į rankas matysite sumą, kurią įvedėte ar suimportavote kaip sumą, kurią sutarta išmokėti darbuotojui

Svarbu pažymėti, jei darbuotojas atostogavo, sirgo ir pan. dirbo šventinę dieną ar poilsio ir jam už tai yra priskaityta suma žiniaraštyje - skaičiuojant priedo sumą į tai bus atsižvelgiama ir priedo suma paskaičiuojama tokia, kad prie jos pridėjus kitus priskaitymus ir atskaičius mokesčius būtų gaunama tokia suma, kokia nurodyta Viso į rankas.