2. Pareigybės kūrimas

Išbandyti

Pareigybės kūrimas. Prieš pradedant dirbti su Atlyginimų ir personalo moduliu, turite susikurti pareigybes.
1. Pareigybės kuriamos Personalas ir atlyginimai -> Pareigybės spaudžiant [Naujas].
Screenshot_9
2. Atvertoje kortelėje nurodoma:
Kodas – nurodomas pareigybės kodas
Pavadinimas – nurodomas pareigybės pavadinimas
Pareigybės kodas – iš sąrašo pasirenkamas pareigybės tipas. Jei pasirenkamas pareigybės tipas Valstybės tarnautojas, atsiranda galimybė nurodyti: pareigybė, pareigybės lygis, kategorija, darbo sritis. Įprastai pasirenkamas pareigybės tipas Kita.
Aprašymas – pagal poreikį gali būti nurodomas aprašymas
Profesijų klasifikatoriaus kodas – iš sąrašo pasirenkamas pareigybės kodas. Pagal čia nurodytą kodą įrašomas kodas generuojant 1-SD pranešimą.
Pareigybių kiekis – nurodomas galimas darbuotojų, dirbančių pagal šią pareigybę skaičius. Jei nurodysite čia 1, tai registruodami darbo sutartį antram šios pareigybės darbuotojui, pateikiamame pareigybių sąraše būtent šios pareigybės pridėti nebebus galima.
Screenshot_10