Portfelyje naudojamų valiutų nustatymas

Portfelyje naudojamų valiutų nustatymas

BSS sistemos valiutos nustatymai atliekami modulio Administravimas srityje Valiutos. Jei šios srities nematote, kreipkitės į sistemos administratorių, kad jums būtų suteikta teisė valdyti valiutas.
1. Valiutos nustatymuose galima pasirinkti pagrindinę ir portfelyje naudojamą valiutą:
1.1. Pagrindinė valiuta – tai tokia valiuta, kuria pagal nutylėjimą bus laikomos piniginės išraiškos BSS sistemoje, jei nėra pasirenkama kitaip.
1.2. Naudojama portfelyje – tai tokia valiuta, kuri gali būti naudojama ir atsiranda prie valiutos pasirinkčių BSS sistemoje.

2. Valiutos pasirinkimas:
2.1. Atverkite modulio Administravimas sritį Valiutos
2.2. Pagrindinę valiutą naudojamą BSS sistemoje nustatysite pasirinkus žymę Pagrindinė,
Pastaba : Pagrindine gali būti tik viena valiuta.
3. BSS sistemos portfelyje norimą naudoti valiutą nustatysite sąraše ties valiuta pasirinkus žymę Naudojama portfelyje.
Pastaba: Portfelyje galima naudoti kelias valiutas.
administravimas