Naudotojų administravimas naudojant kitą prisijungimo paslaugos tiekėją (pvz: Active Directory)

Realizuota galimybė jungiantis prie BSS ERP ar DVS naudoti kitą prisijungimo paslaugos tiekėją (pvz: Active Directory). Tokiu atveju prisijungimui naudojamas ne BSS sistemos naudotojo vardas ir slaptažodis, bet prisijungimo paslaugos tiekėjo naudotojas, kuris susiejamas su BSS ERP sistemos naudotoju. Kaip susieti BSS naudotoją ir prisijungimo paslaugos tiekėjo naudotoją skaitykite žemiau.
1. Sukurkite naudotoją BSS ERP. Naudotojai kuriami Administravimas-> Naudotojai -> Naujas
1.1. Norint naudoti kito tiekėjo prisijungimo paslaugą, pirmiausia turite sukurti BSS ERP naudotoją įprastai. Nurodomas naudotojas, jo vardas ir pavardė.

1.2. DĖMESIO! Toliau naudotojo komunikacijoje BŪTINA nurodyti naudojamo prisijungimo paslaugos tiekėjo naudotojo elektroninį paštą. BSS ERP naudotojas gali turėti nurodytus kelis el. paštus, bet bent vienas turi būti būtent prisijungimo paslaugos tiekėjo naudotojo el. paštas, kurį naudotojas nurodęs prie prisijungimo paslaugos tiekėjo naudotojo el.pašto. Taip BSS ERP naudotojas bus susiejamas su prisijungimo paslaugos tiekėjo naudotoju.
1.3. Galite pridėti rolę ir grupę naujai sukurtam naudotojui. Jei jų nepridėsite - naudotojui jungiantis pirmą kartą rolės jam bus uždėtos automatiškai pagal nustatymuose esančias reikšmes čia:

1.4. Jūsų sukurtas naudotojas gali jungtis prie BSS ERP ar BSS DVS prisijungimo lango skiltyje Kita pasirinkęs prisijungimo paslaugos tiekėją ir sekančiame lange pasirinkęs atitinkamą tiekėjo naudotoją.

2. Jei naudotojo kurti nereikia, o norite susieti esamą naudotoją - užteks tik papildyti naudotojo komunikaciją Prisijungimo paslaugos tiekėjo naudotojo el. paštu, kaip kad 1.2. punkte.
3. SVARBU: jei prisijungimo paslaugų tiekėjas užblokuoja naudotoją - BSS ERP ir DVS naudotojas nėra užblokuojamas, tai turite padaryti atvėrę darbuotojo kortelę ir paspaudę [Deaktyvuoti naudotoją] (arba naudotojas deaktyvuojamas automatiškai nutraukus su juo darbo sutartį, jei naudojate Personalas ir atlyginimai modulį).