Matavimo vienetų administravimas

Matavimo vienetų administravimas

Suinstaliavus sistemą, joje jau yra suvestas pradinis matavimo ryšių sąrašas. Tačiau matavimo ryšiai gali būti redaguojami arba įvedami nauji. Nauji matavimo ryšiai vedami, jeigu apskaitą vedate matavimo vienetais, kurie į sistemą nėra suvesti. Kurdami naujus produktus, sistema parenka matavimo vienetą, kuris pažymėtas kaip pagrindinis. Jeigu matavimo vienetas yra ne šis - nepamirškite pasikeisti. Sandėlyje matysite vienetų apskaitą tiek pagrindiniais vienetais tiek nepagrindiniais.
Norėdami suvesti naują matavimo ryšį, turite atlikti sekančius veiksmus:
1. Navigacijos juostoje pasirinkite sritį Administravimas ir atidarykite Matavimo ryšių paieškos langą.
2. Paieškos lange spauskite mygtuką „Naujas“
3. Suveskite pagrindinę informacija:
3.1 Suveskite matavimo vienetų pavadinimas
3.2 Nurodykite galutinį vienetą – t.y smulkesnį. Tarkim jeigu apskaitą vedate pakuotėmis o pakuotėje yra 6 buteliai, tai galutinis vienetas bus buteliai.
3.3 Nurodykite koeficientą
3.4 Jeigu matavimo vienetas yra pagrindinis ir norite, kad jį sistema parinktų pagal nutylėjimą – pažymėkite lauką „Pagrindinis“.
4. Suvestą informaciją išsaugokite.