Kaip deaktyvuoti naudotoją?

Kaip deaktyvuoti naudotoją?

Jeigu darbuotojas išeina iš darbo ir norima jo naudotojui nebeleisti jungtis prie sistemos, naudotojo prisijungimas nėra trinamas o toks vartotojas yra tiesiog deaktyvuojamas. Deaktyvuotas naudotojas praranda bet kokia galimybę jungtis prie sistemos ir peržiūrėti duomenis. Deaktyvuotas naudotojas gali būti aktyvuojamas esant poreikiui. Aktyvuoti naudotoja gali tik sistemos administratorius arba sistemos konsultantas.
Norėdami peržiūrėti deaktyvuoti naudotoją, turite atlikti tokius veiksmus:
1. Atvertame naudotojų paieškos lange pasirinkite nebenaudojamą naudotoją ir atverkite jo detalių langą.
2. Spauskite mygtuką [Deaktyvuoti].
Naudotojas tampa nebeaktyvus ir toliau dirbti su sistema nebegali.
administravimas