Automatinis numerių generavimas

Automatinis numerių generavimas

BSS sistemoje galima naudoti generatorius, kurių pagalba galite generuoti sąskaitų, sutarčių, pardavimų, pasiūlymų numerius. Jei šios srities nematote, kreipkitės į sistemos administratorių, kad jums būtų suteikta teisė valdyti generatorius.
Generatorius rasite modulio Administravimas srityje Generatoriai.
Pastaba: Administravimas srityje Generatoriai rasite ir standartinius generatorius šiems moduliams: Pardavimo galimybės, Pasiūlymai, Sąskaitos, Sutartys
Norėdami sukurti generatorių:
1. Atverkite Administravimas sritį Generatoriai
2. Kairėje esančiame medyje pasirinkite, kuriai sričiai kursite generatorių (Pvz. Pardavimo galimybės) ir pasirinkite mygtuką Pridėti.
3. Generatoriaus detalių zonoje užpildykite reikiamą informaciją.
4. Pasirinkę Pridėti skaitliuką galite susikurti savo skaitliuką, kurį vėliau panaudosite generatoriaus formulėje.
Pastaba: Nereikalingą skaitliuką galite ištrinti, tačiau įsitikinkite, kad jis nenaudojamas formulėje.
5. Lauke Formulė įrašykite norimą formulę.
6. Priskirkite generatorių norimam filialui ir jei norima atskiram vartotojui.
7. Pažymėkite varnele lauką Aktyvus ir pasirinkite Saugoti arba Saugoti ir uždaryti.
Pastaba: Nepažymėjus lauko Aktyvus, generatorius nebus naudojamas sistemoje. Pasirinkus žymę Perrašyti naudotojo reikšmę naudotojas negalės įvesti savo reikšmės.
administravimas