Apskaita

Išbandyti

Modulis skirtas buhalterinės apskaitos ir investicinio portfelio valdymui bei ataskaitų generavimui. Modulis apima šias sritis: sąskaitų planas, mokėjimai, operacijos, apskaitos kodai, turto grupės, turtas, turto vertė, vertybiniai popieriai, ataskaitų kūrimas.
– Mokėjimai. Suimportavus išrašą iš banko mokėjimai gali būti suvykdomi automatiškai. Sistema atitinkamai priskiria įmokas atrinkdama pagal sutarties numerį arba kliento asmens kodą. Mokėjimai iš Sodros arba tiesioginio debeto pavedimai apdorojami pagal gautus žiniaraščius. Jei mokėjimo nepavyko apdoroti automatiškai, vartotojas turi galimybę pavedimą suvykdyti rankiniu būdu, patikslindamas informaciją ar operacijos tipą.
– Rankinės operacijos vykdomos naudojantis galiojančiais operacijų šablonais. Operacijų šablonuose galima susikurti reikiamos operacijos šabloną pvz. turto pirkimas, nurodant dalyvaujančias sąskaitas, apskaitos kodus. Galima nusirodyti reikiamą skirtingų sąskaitų ar apskaitos kodų kiekį, nuimti/uždėti operacijos galiojimo požymį.
– Apskaitos kodai. Kuriant naujas rankines operacijas, galima susikurti ir reikiamą apskaitos kodą.
– Turto grupės. Sistemoje turto grupės naudojamos investicinio portfelio sudarymui. Kiekvienam fondui yra sukuriamos turto grupės, pagal kurias skirstomas turtas: NVP, VVP, KIS ir pan.
– Turtas. Modulis naudojamas fondo investicinio portfelio valdymui ir apima šias funkcijas: fondo turto registravimą, redagavimą, trynimą ir peržiūrą. Kiekvienam naujam turtui sukuriama turto kortelė, o jai priskiriamas atitinkamas vertybinis popierius (pagal ISIN). Pagal turto tipą supildomi reikiami atributai. Turto kortelėje taip pat galite matyti visas su šiuo turtu susijusias operacijas bei turto kainas, jų pokyčius.
– Vertybiniai popieriai. Taip pat kuriami pagal atitinkamą turto tipą. Turto kainos gali būti importuojamos iš atitinkamu formatu pateikto failo arba suvedamos rankiniu būdu. Turto vertės pokytis dėl kainos ir turto vertės pokytis dėl valiutos yra paskaičiuojami automatiškai apskaitos dienos uždarymo metu. Taip pat ir VP pardavimo pelnas/nuostolis yra apskaičiuojamas ir atitinkamai užregistruojamas dienos uždarymo metu.
– Ataskaitos. Galimybė generuoti ataskaitas skirtas VMI ir VPK, taip pat metines arba ketvirtines ataskaitas klientams. Klientų informacijos ataskaitos įvairiais pjūviais: sąrašas pagal agentus, vėluojančių įmokų, Tiesioginio debeto ataskaita ir pan. Apskaitoje naudojamos ataskaitos: Sąskaitų likučių ataskaita, GAV statistika, VP pirkimai ir pardavimai ir pan.