fbpx

Naujienos

NPD taikymo ypatybės. Taip dažnai keičiama neapmokestinamo pajamų dydžio (NPD) formulė įneša sumaišties ne tik atlyginimą gaunančiam darbuotojui, bet ir buhalteriui, kuris turi jį teisingai apskaičiuoti. O kur dar įvairiausios nestandartinės situacijos. Šioje žinutėje pasidalinsime su Jumis NPD taikymo ypatybėmis, kurių dalis paremtos gautais išaiškinimais iš VMI.

1. Ar apsimoka taikytis NPD dirbant keliose įmonėse? Labai svarbu pabrėžti, kad NPD taikomas visai per mėnesį gaunamų pajamų sumai. Tai ypatingai aktualu, jei dirbate keliose darbovietėse. Turėkite galvoje, kad VMI gauna informaciją iš visų Jūsų darboviečių ir NPD formulę pritaiko visai gautai pajamų sumai iš visų darboviečių. Taigi jei visose darbovietėse taikysitės NPD - didelė tikimybė, kad pateikus metinę GPM deklaraciją būsite skoloje VMI. Paanalizuokime detaliau:
Pavyzdys. Darbuotojas dirba dviejose darbovietėse Įmonėje A ir Įmonėje B. Įmonėje A priskaitytas mėnesio DU 1300 eurų, Įmonėje B - 1000 eurų. Darbuotojas abiejose darbovietėse taikosi NPD.
Įmonėje A prikaitytas NPD ir išskaitytas GPM:
NPD = 747-0,5*(1300-924) = 559 eurų
GPM = (1300-559)*20 proc. = 148,20 eurų

Įmonėje B prikaitytas NPD ir išskaitytas GPM:
NPD = 747-0,5*(1000-924) = 709 eurų
GPM = (1000-709)*20 proc. = 58,20 eurų

Viso GPM per abi įmones = 148,20 + 58,20 = 206,40 eurų

VMI pritaikytas NPD ir išskaitytas GPM:
VMI matoma pajamų suma per mėnesį 1300 + 1000= 2300 eurų
NPD = 400-0,18*(2300-642) = 101,56 eurų Atkreipkite dėmesį, kadangi pajamų suma didesnė nei nustatyta riba, keičiasi ir NPD formulė!
GPM = (2300-101,56)*20 proc. = 439,69 eurų eurų
Taigi, deklaravę pajamas turėsite sumokėti skirtumą VMI (439,69-206,40 = 233,29 eurų ir čia tik už 1 mėnesį..)

O jei nesitaikytumėte NPD nei vienoje darbovietėje?
Įmonėje A išskaitytas GPM:
GPM = 1300 *20 proc. = 260 eurų

Įmonėje B  išskaitytas GPM:
GPM = 1000 *20 proc. = 200 eurų
Viso GPM per abi įmones = 260 + 200 = 460 eurų

VMI pritaikytas NPD ir išskaitytas GPM:
VMI matoma pajamų suma per mėnesį 1300 + 1000= 2300 eurų
NPD = 400-0,18*(2300-642) = 101,56 eurų
GPM = (2300-101,56)*20 proc. = 439,69 eurų eurų
Po pajamų deklaravimo VMI Jums grąžins permoką (439,69-460= 20,31 eurų už 1 mėnesį).

2. O Kaip yra su NPD taikymu, kai darbuotojui tą patį mėnesį išmokamas atlyginimas už ankstesnį mėnesį ir darbuotojas atleidžiamas? jam paskaičiuojamas atlyginimas už einamą mėnesį, apmokėjimas už nepanaudotas atostogas, išeitinė. Tokiu atveju turite perskaičiuoti NPD formulę įvertinant visas atleidimo mėnesį išmokėtas išmokas. Detaliau:
Pavyzdys. Už 2024 metų sausio mėnesį priskaitytas darbo užmokestis 1600 eurų. Atlyginimas išmokėtas vasario 9 d. Darbuotojas atleidžiamas vasario 19 d.. Už vasario mėnesį paskaičiuotas DU 840 eurų ir kompensacija už nepanaudotas atostogas 200 eurų, viso 1040 eurų.
2024 sausio mėnesio darbo užmokesčiui jau pritaikėte NPD ir paskaičiavote GPM:
NPD = 747-0,5*(1600-924) = 409 eurų
GPM = (1600-409)*20 proc. = 238,20 eurų

2024 vasario mėnesio atsiskaitymui su darbuotoju skaičiuotumėte NPD ir GPM:
NPD = 747-0,5*(1040-924) = 689 eurų
GPM = (1040-689)*20 proc. = 70,20 eurų

BET kadangi darbuotojui tą patį mėnesį išmokamas ir atlyginimas už ankstesnį mėnesį ir einamojo mėnesio atsiskaitymo išmokos - TURITE PERSKAIČIUOTI NPD IR GPM, įvertinant visas per einamą mėnesį išmokamas sumas (1600 + 1040 = 2640 eurų).
NPD = 400-0,18*(2640-642) = 40,36 eurų (vėl gi pastebėkite, kad dėl viršytos pajamų ribos taikoma kita NPD formulė)
GPM = (2640-40,36)*20 proc. = 519,93 eurų

Kadangi už sausio mėnesį su darbuotoju jau atsiskaityta, tai beliks GPM'o skirtumą išskaityti iš galutinio atsiskaitymo ir jis bus ne 70,20 eurų, o 519,93-238,20 = 281,73 eurų.

Oficialų VMI išaiškinimą rasite čia. Jei naudojate BSS Personalas ir atlyginimai - instrukciją kaip automatiškai atlikti tokį perskaičiavimą rasite čia.

3. Dar viena įdomi situacija, kurią norime panagrinėti - Darbo užmokesčio išmokėjimas už kelis mėnesius ir NPD taikymas. Būna atvejų, kai įmonė vėluoja atsiskaityti su darbuotoju ir atlyginimą už pora mėnesių išmoka kartu. O kaip tada su NPD? Nustebome gavę VMI išaiškinimą (jį rasite čia), bet tokiu atveju NPD ir GPM nėra perskaičiuojamas.
Pavyzdys: Darbuotojui priskaitytas darbo užmokestis už sausio mėnesį 1600 eurų, už vasario mėnesį dar 1600 eurų. Atlyginimas išmokamas kovo mėnesį.
Už sausio mėnesį pritaikytas NPD ir paskaičiuotas GPM:
NPD = 747-0,5*(1600-924) = 409 eurų
GPM = (1600 - 409)*20 proc. = 238,20 eurų

Už vasario mėnesį pritaikytas NPD ir paskaičiuotas GPM:
NPD = 747-0,5*(1600-924) = 409 eurų
GPM = (1600 - 409)*20 proc. = 238,20 eurų

Viso išskaičiuojama GPM = 238,20 + 238,20 = 476,40 eurų

4. Dar viena situacija, kai darbuotojui deklaravus metines pajams gali tekti susimokėti VMI: jei darbuotojas taikosi NPD ir metų eigoje atostogavo. Pavyzdys:
Darbuotojui kas mėnesį priskaitomas nustatytas darbo užmokestis 2200 eurų (daroma prielaida, kad darbuotojas negauna jokių priedų, neturi jokių kitų priskaitymų, tik darbo užmokestį). Kas mėnesį taikoma NPD formulė, paskaičiuojamas GPM mokestis sekančiai:
NPD = 400-0,18*(2200-642)= 119,56 eurų
GPM = (2200-119,56)*20 proc.= 416,09 eurų

Birželio mėnesį darbuotojas atostogauja. Kadangi mėnesiai turi skirtingą darbo dienų skaičių, o atostoginiai skaičiuojami iš prieš tai buvusių 3 mėnesių informacijos (Gegužė 2200 Eur - 22 d.d., balandis 2200 Eur - 21 d.d., kovas 2200 Eur - 20 d.d.),
Dienos VDU gaunasi (2200+2200+2200)/(22+21+20)=104,77 Eur
Birželis turi 19 d.d. (vadinasi 10 d.d. atostogos ir 9 d.d. dirbo standartiškai ir už jas paskaičiuojamas atlyginimas).
Suskaičiavus mėnesio priskaitytą sumą gauname: 10 * 104,77 + 9 * (2200/19) = 2089,81 Eur
Ir čia jau įsijungia pirmoji NPD formulė : 747 – 0,5 × (2089,81 – 924) = 164,10 Eur
GPM = (2089,81-164,10) * 20 proc. = 385,14 eurų

VMI paskaičiuos metines pajamas ir metinį NPD:
2200*11 + 2089,81 = 26289,81 eurų (metiniam GPM apskaičiuoti bus naudojama formulė MNPD = 4 800 – 0,18 × (GMP – 12 × 642))
MNPD = 4 800 – 0,18 × (26289,81-12*642) = 1454,56 eurų
MGPM = (26289,81-1454,56) * 20 proc. = 4967,05 eurų
Tuo tarpu įmonė per metus bus sumokėjusi GPM nuo darbuotojo pajamų 11*416,09+385,14 = 4962,11 eurų
Darbuotojui teks susimokėti 4,94 eurų.

5. Ką dar reikia žinoti apie NPD taikymą:
* negali būti neigiamo NPD t.y. jei pritaikius NPD formulę gaunama neigiama suma - NPD visai netaikomas ir GPM mokestis skaičiuojamas nuo visos pajamų sumos.
* ligos pašalpai apskaičiuoti taikomas 15 proc. GPM tarifas, nepamirškite proporcingai išskaidyti NPD prieš ją apskaičiuojant.

Kitos naujienos

Daugiau