14. Atsargų, esančių sandėlyje, klaidų taisymas; ataskaitos

Atsargų, esančių sandėlyje, klaidų taisymas; ataskaitos.

1. Atsargų, esančių sandėlyje, klaidų taisymas.

1.1. Bandant stornuoti atsargos pirkimą arba kitą su atsargomis susijusią operaciją gaunama klaida:
1
Sistemoje pateikiamas pranešimas, kad pirkime esanti atsarga buvo panaudota vėlesnėse vidinių operacijų detalėse. Negalite koreguoti atsargos pirkimų, kur nupirkta atsarga po pirkimo jau yra nurašyta, perkelta, pervežta.
SPRENDIMAS: Jei reikia koreguoti pirkimą, kur nupirkta atsarga po pirkimo jau yra nurašyta, perkelta, pervežta – pirmiausia turite stornuoti vėlesnę su atsarga atliktą operaciją (nurašymą, perkėlimą, pervežimą). Tik tada galėsite stornuoti atsargos pirkimą ir atlikti reikiamas pirkimo korekcijas. Nepamirškite paskui pakartoti nustornuotą operaciją.

2. Ataskaitos likučių tikrinimui. Atkreipiame dėmesį, kad sandėlio ataskaitos generuojamos išb sandėlio vidinių operacijų, todėl jei kokį nors įrašą į atsargų sąskaitų plano sąskaitą atlikote pavyzdžiui per buhalterines pažymas - sandėlio ataskaitoje šio įrašo nebus. Sandėlio tikrinimui rekomenduojame šias ataskaitas:
2.1. AS22 Sandėlio likučiai datai (ne iš DK). Nurodžius Data iki ir esant poreikiui - konkretų sandėlį, ataskaitoje bus pateikiami sandėlio likučiai nurodytai datai. Nenurodžius konkretaus sandėlio, likučiai bus sugrupuoti pagal sandėlio vietas.
2.2. AS25 Sandėlio likučiai su buhalterine sąskaita (datai). Nirodžius datą iki ir esant poreikiui - konkrečią atsargų DK sąskaitą, ataskaitoje bus pateikiami sandėlio likučiai esantys nurodytoje DK sąskaitoje filtruose nurodytai datai. Nenurodžius filtruose DK sąskaitos - sandėlio likučiai us sugrupuoti pagal DK sąskaitas.
2.3. AS26 Sandėlio likučių ataskaita (iš DK). Detali likučių ataskaita, kurios filtruose yra galimybė filtruoti konkrečių produktų, produktų grupių, atsakingų asmenų, sandėlio vietų ar turto grupių likučius. Ataskaita pagal nutylėjimą grupuoja likučius pagal sandėlius.
2.4. AS5 Sandėlio atsargų likučių ir judėjimo ataskaita. Ataskaitoje nurodžius datos intervalą pateikiamas to intervalo atsargų judėjimas. Pagal nutylėjimą ataskaitoje atsargos grupuojamos pagal sandėlius ir produkto kodą.
2.5. AS29 Atsargų inventorizavimo aprašas III dalis 5 tvarka. Ataskaita naudojama inventorizuojant sandėlio likučius.
2.6. Tikrinkite likučius sistemoje. Sandėlis -> likučiai. Čia filtrų pagalba galite matyti pagal tos dienos suvestus duomenis sistemoje atsargų likučius Jums patogiais pjūviais.
2.7. Sandėlis -> Atsargų kortelės -> atvėrus reikiamą kortelę skiltis Operacijos. Matysite visas su šią atsarga atliktas operacijas.