7. Ilgalaikio turto pardavimas

Ilgalaikio turto pardavimas. Atsiradus poreikiui parduoti ilgalaikį turtą pirmiausia būtina įsivertinti, ar parduodamą turtą perkelsite į atsargų sąskaitą kaip 206 Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti. Nuo to priklauso operacijų registravimo seka. Instrukcijoje bus aptariami abu variantai. Taip pat svarbu, kad Ilgalaikio turto pardavimas galimas tik tada jei už tą laikotarpį, kai parduosite turtą paskaičuotas Ilgalaikio turto nusidėvėjimas (jei jis skaičiuojamas). Ilgalaikio turto pardavimas pirmiausia registruojamas Ilgalaikis turtas -> Ilgalaikis turtas, pasirinkus konkrečią parduodamo turto kortelę, kortelės skiltyje Operacijos, atveriama nauja Ilgalaikio turto operacija.
1. Atvertoje operacijos registravimo kortelėje nurodoma:
Operacijos tipas Ilgalaikio turto pardavimas
Data - turto pardavimo data
Pastaba - pagal poreikį nurodomos pastabos
Užpildžius informaciją operacija išsaugoma
Screenshot_11
2. Išsaugojus operaciją spauskite viršuje esantį mygtuką [Patvirtinti].
Screenshot_12
3. Toliau pateikiama lentelė pardavimo informacijai suvesti. Lentelėje nurodykite:
Produktas - susikurkite naują produktą, kurio Grupė turi būti 5400 Ilgalaikio turto perleidimo pelnas, Tipas - Paslauga ir Globali grupė- PVM tarifas iš sąrašo (toks produkto aprašymas reikalingas pardavimo sąskaitos, į kurį automatiškai nukeliaus produktas, tvirtinimui)
Suma - nurodykite sumą, už kurią turtas bus parduotas
Kiekis - kiek vienetų bus parduota (įrašykite 1)
Partneris - nurodykite Partnerį, kuriam turtas bus parduotas
Valiuta - nurodykite sąskaitso valiutą
Screenshot_27
4. Užpildę informaciją spauskite [Toliau]. Atveriamas sugrupuotas korespondencijų langas. Turto pardavimo metu naudojama tarpinė turto pardavimo sąskaita, kuri tvirtinant pardavimo sąskaitą išnulinama. Korespondencijoje matysite, kad iš Ilgalaikio turto kortelės nurašomas sukauptas nusidėvėjimas bei įsigijimo savikaina (pardavimo pajamos dar nepripažįstamos). Jei korespondencijos Jums tinkamos – spauskite [Toliau] ir pardavimo operacija bus užregistruota sėkmingai. Jei yra poreikis pakoreguoti korespondenciją: tuomet korespondencijų lange nuimkite varnelę ties reikšme Sugrupuoti pagal DK sąskaitas. Operacijos detalės bus išskleistos smulkiausiu lygiu, o stulpelio Sąskaitos numeris eilutėse galėsite iš sąrašo pasirinkti reikiamą sąskaitų plano sąskaitą. Tai padarysite iš nurodyto stulpelio pašalinę esamą sąskaitų plano sąskaitą ir įvedę trumpą reikiamos sąskaitų plano sąskaitos fragmentą ir pažymėję pele Sąskaitos pavadinimas stulpelį. Taip bus atvertas sąskaitų plano sąrašas, kuriame lengvai rasite reikiamą sąskaitą. Jei žinote tikslų reikiamos sąskaitos numerį – tiesiog įrašykite jį į atitinkamą sąskaitos numerio eilutę. Atlikę reikiamus pakeitimus – patvirtinkite operaciją paspaudę mygtuką [Toliau].
Standartinė turto pardavimo (pirmiausia nurašant turtą) korespondencija sistemoje turėtų būti tokia:
D IT nusidėvėjimas (nusidėvėjimo suma)
K Tarpinė sąskaita (likutinė vertė)
D Tarpinė sąskaita (likutinė vertė)
K IT įsigijimo savikaina (įsigijimo suma)
5. Sistemoje automatiškai bus sukurta pardavimo sąskaita. Eikite į modulį Pirkimai ir pardavimai -> Pardavimai ir sąraše raskite naujai sukurtą sąskaitą. Patikrinkite informaciją sąskaitos detalėse
Screenshot_16
6. Patvirtinkite pardavimą viršuje paspaudę mygtuką [Patvirtinti pardavimą].
Screenshot_17
7. Korespondencijų lange pasirinkite iš sąrašo korespondenciją PARD_05 Ilgalaikio turto pardavimas (be atsargų). Tvirtinimo metu bus užregistruota pirkėjo skola, PVM (jei taikoma), pardavimo pajamos (lygios pelno sumai)  bei išnulinama tarpinė 70xx sąskaita. Jei korespondencijos Jums tinkamos – spauskite [Toliau] ir pardavimo operacija bus užregistruota sėkmingai. Jei yra poreikis pakoreguoti korespondenciją atlikite tai kaip aprašyta 3.1.2. punkte.
Standartinė pardavimo sąskaitos korespondencija sistemoje parduodant IT:
D Pirkėjų skols (Pelno suma)
K Tarpinė sąskaita (Pelno suma)
D Pirkėjų skols (likutinė IT vertė)
K Tarpinė sąskaita (likutinė IT vertė)
D Pirkėjų skols (PVM suma)
K Tarpinė sąskaita (PVM suma)
8. Gavus apmokėjimą pinigų gavimo operacija banke registruojama įprastai

9. Klaidų taisymas. Patvirtintos operacijos taisomos tik storno būdu. Vidinė operacija Atsargos iš ilgalaikio turto nustornuojama automatiškai stornavus Ilgalaikio turto pardavimo operaciją.