Darbo laiko prie projektų žymėjimas išoriniame portale

Darbo laiko prie projektų žymėjimas išoriniame portale. Sugaištas laikas prie projekto žymimas išoriniame portale, kurio adresą turėjote gauti sudarę funkcionalumo sutartį.
1. Išoriniame laiko žymėjimo portale laiką žymėti gali tik tas asmuo, kuris ERPe, konkrečiame projekte, skiltyje Administravimo informacija, nurodytas kaip Projekto vadovas.
Screenshot_11
2. Prisijungus prie išorinio portalo galite filtruoti darbuotojos pagal konkretų projektą, nusirodyti laiko intervalą, kurį norite matyti ekrane. Taip pat galite grupuoti rūšiuoti darbuotojus pagal vardą, pavardę, Profesiją ir pan.
Screenshot_14
3. Laiko žymėjimas išoriniame portale.
3.1. Laiką žymėti galite tik tiems darbuotojams, kurie priskirti konkrečiam projektui t.y. tik tiems, kuriems matomas projekto pavadinimas valandų žymėjimo laukelyje
Screenshot_15
3.2. Norėdami pažymėti dirbtą laiką paspauskite konkrečioje dienoje ir atvertoje lentelėje nurodykite dirtų valandų skaičių ir spauskite [Gerai].
Screenshot_16
3.3. jei tą dieną buvo dirbta keliuose projektuose - toje pačioje lentelėje spauskite [Pridėti] ir atsiradusioje naujoje eilutėje nurodykite projektą bei dirbtas valandas, spauskite [Gerai].
Screenshot_17
3.4. Atlikus žymėjimus matysite projekto pavadinimą ir prie projekto dirbtą laiką.
Screenshot_18
3.5. Jei neteisingai pažymėjote dirbtą laiką - atverkite žymėjimo kortelę pažymėję reikiamą dieną ir pataisykite įvestas valandas. Jei reiki a panaikinti visą pridėtą projekto eilutę - šalia reikiamos spauskite [x] simbolį ir eilutė bus pašalinta.
Screenshot_19