12. Nuomos kainų indeksavimas metų pradžioje

Šis funkcionalumas reikalingas metų pradžioje norint indeksuoti nuomos kainas nuomininkams. Indeksas dažniausiai sužinomas vasario mėnesį, kai jau sausio, o kartais ir vasario nuomos sąskaitos yra išrašytos klientams. Tad indeksuojame kainą sekantiems mėnesiams bei papildomai turime sugeneruoti papildomą mokestį (skirtumą tarp jau išstatytos ir naujos sumos) už sausį, o kartais ir už vasarį.

Indeksuoti galime tiek po vieną sutarties eilutę tiek kelioms iš karto. Mygtuką leidžiantį indeksuoti kainas rasite sutarčių eilučių sąraše:

Nuomos Kainu Indeksavimas

Atsidariusiame dialoge pasižymime:

  1. Koeficiento pavadinimą (pagal jį bus nufiltruotos Nuomos sutarčių eilutės, kurių kainos formulė priklauso nuo šio indekso).
  2. Nusirodome Koeficiento reikšmę (pvz. 1,08, tai reikš kad nuomos kainas didiname 8%).
  3. Nusirodome papildomo mokesčio produktą sąskaitoje. Dėl to, kad Indeksas dažniausiai sužinomas vasario mėnesį, kai jau sausio, o kartais ir vasario nuomos sąskaitos yra išrašytos klientams. Tad indeksuojame kainą sekantiems mėnesiams bei papildomai turime sugeneruoti papildomą mokestį (skirtumą tarp jau išstatytos ir naujos sumos) už sausį, o kartais ir už vasarį.
  4. Pasižymime kurioms eilutėms Generuosime (Indeksas pritaikytas stulpelyje matysite, kurioms eilutėms indeksas jau yra pritaikytas). Ir spaudžiame mygtuką Generuoti:

Kainų Indeksų Pritaikymas

Programa paklaus, kurioms eilutėms Pritaikyti koeficientą:

Pritaikyti Koeficientą

Pasileidžia masinis procesas, kurio vykdymo rezultatus galime rasti Masinių procesų vykdymo lange, pastebime, kad susikuria du masiniai procesai, pirmas kuris pritaiko koeficientą antras kuris sugeneruoja priskaitymus:

Masinis Procesas Koeficientu Pritaikymas