Kaip naudotis paieška?

Išbandyti

Kaip naudotis paieška?
BSS CRM paieška yra dvejopa: bendroji ir pagal atskirus kriterijus.
Bendroji paieška vykdoma pagal visus duomenis, kuriuos galite matyti peržiūros lange, jei jų tipas nėra skaičius ar data (pagal datą ieškoti galima tik pasirinkus atitinkamą kriterijų).
Norėdami ieškoti bendrojoje paieškoje, įrašykite tekstą į paieškos juostos laukelį ir spauskite mygtuką Ieškoti. Bus surasti visi įrašai, kuriuose bent viename iš laukų tekstas panašus į įvestąjį.
Jei norite ieškoti pagal tam tikrus kriterijus:
1. Išplėskite paieškos juostą, paspausdami mygtuką administravimas
2. Paspauskite mygtuką Pridėti kriterijų ir pasirinkite reikiamą kriterijų iš pateikto sąrašo. Pasirinktas kriterijus įdedamas į paieškos juostą.
Pastaba: Jei ieškosite pagal keletą kriterijų, ji bus jungiami per sąlygą „ir“, t.y. jei kriterijuje Vardas nurodytas tekstas Jonas, o kriterijuje Telefonas nurodyta 111111, paieškos rezultatai bus tie įrašai, kurių varduose nurodytas Jonas ir kurių telefonas yra 111111.
Jei pasirinksite datos kriterijų, galėsite nurodyti ne tik datos intervalą „nuo.. iki“, bet ir iš anksto nustatytus intervalus tokius kaip Šiandien, Praeita savaitė, Šie metai ir pan.
Paiešką galima derint su iš anksto sukurtais filtrais. Kaip kurti ir naudotis duomenų filtrais, aprašyta skyriuje Kaip sukurti ir panaudoti duomenų filtrą?
administravimas