9. Dokumento registravimas (Senas DVS)

Išbandyti

Dokumento registravimas. Šis veiksmas atliekamas tada, kai dokumentas turi būti užregistruotas atitinkamame registre ir jam suteikiamas unikalus numeris. Norėdami užregistruoti dokumentą atlikite žemiau nurodytus žingsnius.
1. Įkelkite registruojamą dokumentą į sistemą įprastai (kaip įkelti dokumentą rasite čia)
2. Registruojamo dokumento profilio lange spauskite [Registruoti]
Screenshot_72
3. Sistemoje bus atvertas registrų pasirinkimo langas. Čia galite rasti reikiamą registrą įvedę paieškoje registro fragmentą arba skleisdami registrų medį apačioje. Pažymėkite registrą ir spauskite [Toliau]
Screenshot_2
4. Atvertoje registravimo kortelėje nurodykite:
Registravimo data – Dokumento registravimo data. Automatiškai nurodoma šiandienos data, tačiau datą galima koreguoti.
Galioja nuo – Dokumento galiojimo data
Galioja iki – Dokumento galiojimo pabaigos data, standartiškai tai tuščias laukas, tačiau suteikiama galimybė nurodyti reikšmę.
Dokumento tipas – iš sąrašo pasirinkite dokumento tipą
Reikalingas atsakymas – pažymėkite varnelę, jei dokumentui reikalingas atsakymas ir nurodykite terminą iki kada.
Kurti priminimą – jeigu reikalingas priminimas, pažymėkite varnele. Tada būsite informuojami apie artėjančią termino pabaigą. Taip pat nurodykite priminimo gavimo datą bei priminimo gavėją.
Konvertuoti į PDF – pažymėkite varnelę ir dokumentas registravimo metu bus konvertuojamas į PDF
Dėti spaudą – šį laukelį pažymėjus varnele, sistema automatiškai sugeneruos papildomą informacinį puslapį prie dokumento. Tame puslapyje bus pateikiama registro informacija. Pasirinkus „Dėti spaudą“ sistema sugeneruos informacinį PDF failą prie aktyvios dokumento versijos. Dokumento spaudui peržiūrėti iš dokumento profilio skirtukų pasirinkite „Versijos“ ir paskutinės versijos „Veiksmai“ grafoje spauskite ant [ ] („Sugeneruoti dokumentai“) mygtuko ir sistema išskleis sugeneruotų dokumentų sąrašą.
Adresatas – nurodykite dokumento siuntėją. Adresatų sąrašas pateikiamas iš BSS sistemos Veiklų ir užduočių valdymas -> Adresatai
Siųsti PDF – pažymėjus varnelę
Siuntimo tipas – nurodykite kokiu būdu yra gautas dokumentas
Byla – iš sąrašo pasirinkite reikiamą bylą
Iniciatyvinis dokumentas – Jeigu dokumentas turi iniciatyvinį dokumentą – pridėkite jį čia.
Užpildę informaciją spauskite [Gerai].
Screenshot_3
5. Dokumentas bus užregistruotas. Jo statusas taps Registruotas ir dokumentui suteikiamas unikalus registravimo numeris.
Screenshot_4